"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-02-20

Nytt utbildningsnätverk inom Idrottshögskolan

NYHET Idrottshögskolan skapar ett Utbildningsnätverk för lärare, studievägledare och administratörer inom ett idrottsrelaterat ämne. Ambitionen är att skapa tillfällen där du i din roll får diskutera aktuella utbildningsfrågor kopplade till idrottsområdet.

Idrottshögskolan har sedan år 2013 ett Forskningsråd och ett Utbildningsråd med representanter från Umeå universitets olika fakulteteter och institutioner som bedriver idrottsforskning och idrottsutbildning. Under år 2013 skapades även ett forskningsnätverk bestående av de idrottsforskare och idrottsdoktorander som finns inom Umeå universitet. Idrottshögskolan tar nu nästa steg och skapar ett Utbildningsnätverk.

Utbildningsnätverket kommer att träffas 1-2 gånger/termin. Idrottshögskolan kommer att inbjuda nätverkets medlemmar till seminarium som handlar om olika idrottsutbildningsfrågor. 

Förhoppningen är att Utbildningsnätverket blir ett mervärde för dig i din roll som lärare/studievägledare/administratör inom ett idrottsrelaterat ämne. Ambitionen är att skapa tillfällen där du får möjlighet att diskutera aktuella utbildningsfrågor kopplade till idrottsområdet. 

Önskar du som lärare/studievägledare/administratör inom ett idrottsrelaterat område vara med i detta nätverk? Meddela ditt namn och din mailadress till Anna-Karin Eriksson, enhetsadministratör vid Idrottshögskolan, senast den 9 mars 2018.

26 mars 2018 - Första träffen utbildningsnätverket

Den första träffen med nätverket är planerad måndag den 26 mars kl. 13.00-15.00. Lokal: Konferensrum Intermedius på Idrottsmedicinska enheten.

Fokus kommer läggas på de särskilda uppdragsutbildningar som RF erbjuder till Riksidrottsuniversiteten under avtalsperioden hösten 2018-hösten 2022. Boka in det datumet redan nu! 

Övriga idéer på vad vi ska ta upp på utbildningsnätverksträffarna välkomnas till Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare för Idrottshögskolan.

Med hopp om att just DU vill vara med i utbildningsnätverket!

Save the date 18 april 2018 - Tillsammans lyfter vi!

Redaktör: Anna-Karin Eriksson