"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-05-25

Nytt verktyg för utbildning i utryckningskörning

NYHET Ökad säkerhet för ambulanspersonal vad gäller utryckningskörning har under senare år varit uppe för debatt åtskilliga gånger. Ett nytt utbildningsverktyg har tagits fram genom delprojektet Utveckling och utvärdering av utryckningsförarnas utbildning inom ramen för Nordic Safety and Security (NSS), där målet är att säkerheten ska förbättras för ambulanspersonal och patienter.

Det är Akut- och Katastrofmedicinskt Centrum (AKMC) vid Västerbottens läns landsting som tillsammans med Fält Communications AB tagit fram ett nytt verktyg, DART (Driver Assist Record Tool), för ambulanspersonalens utbildning avseende utryckningskörning. I dagarna börjar man testa DART i utbildningsinsatsen innan det till hösten sätts i produktion.

Verktyget DART finns placerat i ambulansen och fungerar så att det samlar in filmbilder och fordonsdata rörande aktuell körning för att sedan rapportera in dessa. Rapporteringen sker både online till GSM-nätet och genom att enheten kan tömmas lokalt vid behov. Informationen arkiveras och används sedan i utvärderingsprocessen med föraren.
- Det här ger möjlighet för föraren att utifrån sin egen körning öka insikten i riskfyllda moment samt träna upp sin förmåga att reflektera över och värdera det egna förarbeteendet, egna förarkompetensen samt hur egna beslut kan påverka säkerhetsmarginaler. Vi hoppas även att denna nya typ av utbildning ska stimulera förarna till att skapa ett samtalsklimat där det är naturligt att med kritiska ögon granska främst sin egen men även sin kollegas körning, säger Pontus Albertsson, projektledare Utveckling och utvärdering av utryckningsförarnas utbildning NSS.

Nordic Safety and Security (NSS) är ett treårigt projekt som finansieras ur EU:s regionala strukturfond Mål 2, och innebär ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet (LTU), Umeå universitet (UmU), Försvarets forskningsinstitut (FOI) och Västerbottens läns landsting (VLL) . NSS syftar bland annat till att binda ihop de tre blåljusutbildningarna genom gemensamma forskningsprojekt och övningar. Vidare skapar NSS en unik plattform för utveckling av innovativa produkter och tjänster för samhällets säkerhet.

Möjlighet till demonstration av ett utbildningsmoment med det nya verktyget och dess funktioner finns den 31/5 och 1/6.

För mer detaljer, kontakta gärna:

Pontus Albertsson, projektledare Utveckling och utvärdering av utryckningsförarnas utbildning NSSTelefon: 070-589 06 46
E-post: pontus.albertsson@vll.se

För mer information, kontakta gärna:

Petra Liuski, informatör European CBRNE Center, Umeå universitet Telefon: 072-227 87 05
E-post: petra.liuski@cbrnecenter.eu

Redaktör: Petra Liuski