"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-04-05

Nytt ytanalysinstrument öppnar nya möjligheter

NYHET Forskare inom kemiska institutionen vid Umeå universitet har beviljats ett bidrag på nästan 1,4 miljoner kronor av Kempestiftelserna för uppgradering av ett s k ESCA-instrument. Instrumentet blir det enda i Sverige och ger möjlighet till betydligt snabbare och mer detaljerade ytanalyser än tidigare.

Tack vare generös finansiering från Kempestiftelserna och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har den kemiska institutionen lyckats bygga upp en mycket kraftfull instrumentpark inom spektroskopiområdet. Men tekniken går snabbt framåt och uppgraderingar är nödvändiga.

Det nya bidraget från Kempestiftelserna ger forskarna möjlighet att bygga ut sitt ESCA-instrument, som används för att på molekylär nivå beskriva ytor hos t ex mineraler, träfibrer och bakterier.
– Det här är ett instrument som är väldigt efterfrågat och som i princip används dygnet runt. Därför känns det bra att kunna installera ett kraftfullt detektorsystem som gör att vi kan bli betydligt mer effektiva. Särskilt intressant är det att vi nu också kommer att kunna undersöka röntgenkänsliga biologiska prover, berättar Staffan Sjöberg, professor i oorganisk kemi, som tillsammans med Andrei Shchukarev och Per Persson står bakom ansökan till Kempestiftelserna.

I ESCA-tekniken utnyttjas det fysikaliska fenomen som innebär att ett prov som bestrålas med röntgenljus kan producera fotoelektroner. Genom att studera fotoelektronernas energi går det att ta reda på vilka atomslag som ingår i det bestrålade provet. Det är också möjligt att få information om atomernas oxidationstal och deras kemiska omgivning.

Staffan Sjöberg med medarbetare forskar inom molekylär miljökemi, ett mycket hett forskningsområde där ESCA-instrumentet har väldigt stor potential. Inom området studeras fenomen och processer relevanta för vår miljö ur ett submikroskopiskt, kemiskt och molekylärt perspektiv. Instrumentet kommer även att få stor betydelse för andra forskningsprojekt inom kemi, fysik, biologi, och odontologi både vid Umeå universitet och i andra delar av landet. Redan i dag finns etablerade samarbeten med nationella och internationella forskargrupper.

Uppgraderingarna av instrumentet beräknas vara klara vid årsskiftet.

För ytterligare information, kontakta:

Staffan Sjöberg, professor i oorganisk kemiTelefon: 090-786 54 10
E-post: staffan.sjoberg@chem.umu.se

www.chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman