"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-12-03

Nyupptäckt bakterietoxin bakom tandlossning?

NYHET Ett bakteriegiftämne som kan ligga bakom en särskilt aggressiv form av tandlossning kartläggs i den avhandling som Georgios Belibasakis försvarar vid Umeå universitet den 10 december.

Parodontit är en infektionssjukdom som angriper de vävnader som stöder och bär upp tänderna. Resultatet kan bli omfattande tandlossning. Sjukdomen orsakas av munhålebakterier som under vissa omständigheter kan bli sjukdomsframkallande. Parodontit är en av de vanligaste infektionerna hos människor över 40 års ålder. Mindre ofta uppträder den hos yngre individer, men i sådana fall är infektionen allvarligare och leder till snabbare nedbrytning av tändernas stödjevävnader.

Bakterien Actinobacillus actinomycetemcomitans är i hög grad förknippad med den aggressiva parodontit som uppträder hos yngre personer. Den producerar ett antal giftämnen, toxiner, som skadar cellerna och orsakar sjukdomen. Ett nyligen upptäckt kallas Cdt (cytolethal distending toxin), men det är ännu inte känt om just detta toxin har någon roll i utvecklingen av aggressiva parodontitinfektioner.

Avhandlingen studerar Cdt:s effekter på cellerna i de ligament som förbinder tanden med käkbenet och på cellerna i tandköttet. Studierna visar att ämnet har två väsentliga verkningar på dessa celler. Den ena är att deras normala tillväxt påverkas. Den andra effekten är att cellerna stimuleras att producera ämnen som kan aktivera benresorberande celler att förstöra den omgivande benvävnaden. Båda effekterna kan minska mängden frisk tandstödjande vävnad och i förlängningen ge tandlossning.

Beskrivningen av hur Cdt verkar kan öppna vägen för framtida behandlingsmetoder mot aggressiv parodontit hos unga människor.

Georgios Belibasakis är leg. tandläkare och doktorand vid enheterna för oral mikrobiologi and oral cellbiologi, tel. 090-785 61 47, e-post: george.belibasakis@odont.umu.se

Avhandlingen läggs fram vid Institutionen för odontologi vid Umeå universitet, med titeln Cellular and molecular responses of periodontal connective tissue cells to Actinobacillus actinomycetemcomitans cytolethal distending toxin.

Disputationen äger rum i Sal 933, byggnad 3A, 9 tr., NUS.
Fakultetsopponent är professor Veli-Jukka Uitto, Helsingfors universitet, Finland.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-345

Redaktör: Hans Fällman