"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-10-17

Nyupptäckt bindningsmekanism kan sätta stopp för smittsam ögonsjukdom

NYHET En forskargrupp vid Umeå universitet har lyckats kartlägga ytstrukturen hos ett så kallat picornavirus, som orsakar den mycket smittsamma ögonsjukdomen akut hemorrhagisk konjunktivit, AHC. Upptäckten publiceras i tidskriften PLOS Pathogens.

– Det vi har gjort är att vi har strukturellt lyckats kartlägga interaktionen mellan ett picornavirus och den cellulära molekyl som picornavirus binder till på de celler i ögat som infekteras, och vi kan dessutom beskriva hur upptäckten kan leda till utveckling av ett verksamt antiviralt läkemedel mot AHC, säger Nitesh Mistry, förste forskningsingenjör vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, enheten för virologi, Umeå universitet, som är en av forskarna bakom studien.

Ögonsjukdomen akut hemorrhagisk konjunktivit, AHC, drabbar oftast människor i tätbefolkade städer med subtropiskt klimat. Varje år drabbas många miljoner människor och i samband med pandemier kan tiotals miljoner människor. I dag saknas läkemedel mot AHC, som utgör ett stort samhällsproblem eftersom sjukdomen och den höga smittsamheten gör att skolor och arbetsplatser ofta måste stängas under epidemierna.

Virus binder ofta till olika typer av kolhydrater på en cell, vilket sedan leder till att cellen infekteras. På cellytan finns en uppsjö av olika kolhydrater och dessa är ofta sammanlänkade med varandra och bildar långa kolhydratkedjor. Det forskarna nu kan visa är att picornaviruset knyter an och binder till en specifik kolhydrat, sialinsyra, som finns på ytan hos ögonceller, vilket gör att viruset kan inleda infektionsprocessen.

– I vår studie har vi lyckats kartlägga strukturen hos ett picornavirus i komplex med sialinsyra, i mycket hög upplösning. Upptäckten banar väg för design och utveckling av sialinsyreinnehållande föreningar som kan hindra virus från att binda till sialinsyra på ögonceller och därmed förhindra att cellerna infekteras.

Läs studien i PLOS Pathogens

För mer information om studien, kontakta gärna:

Nitesh MistryTelefon: 090-785 12 76, 070-474 72 61
E-post: nitesh.mistry@climi.umu.se

Om studien

PLOS Pathogens, 2014, A Sialic Acid Binding Site in a Human Picornavirus, DOI: 10.1371/journal.ppat.1004401

Redaktör: Mattias Grundström Mitz