"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-23

Nyupptäckt inslag i DNA-reparation

NYHET Vår arvsmassa, som lagras i DNA, skadas hela tiden och måste därför också repareras fortlöpande. DNA-skador som inte genast åtgärdas ger upphov till mutationer, som kan medföra genetiska sjukdomar eller cancer. Andrei Chabes är en av upptäckarna bakom ett tidigare okänt protein som finns med då skador på arvsmassan repareras.

Det finns speciella signalvägar som aktiverar de proteiner som behövs för DNA-reparationen. Dessa signalvägar har liknande uppbyggnad i människor och andra däggdjur som i enklare organismer, till exempel bagerijäst som har använts i den här studien.

Aktiverar DNA-reparation

I en artikel i tidskriften PLoS Genetics presenterar Andrei Chabes tillsammans med Olga Tsaponina , båda vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik, i samarbete med forskare vid Stockholms universitet en nyupptäckt del av den signalväg som aktiverar DNA-reparation. Det är proteinet Ixr1 som är nödvändigt för att aktivera tillverkningen av de byggstenar som används vid reparationen.

Resistenta mot vanligt cellgift

Det har tidigare visats att de jästceller som saknar Ixr1 är resistenta mot cisplatin, som är ett vanligt cellgift för cancerbehandling. Forskarna försöker nu förstå varför de jästceller som saknar Ixr1 och därför har låga koncentrationer av DNA-byggstenar överlever cisplatinbehandlingen bättre.

För mer information, kontakta gärna:

Andrei Chabes, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet, tel. 090-786 59 37
e-post: andrei.chabes@medchem.umu.se
Andrei Chabes hemsida

Referens

O Tsaponina, E Barsoumb, SU Åström, A Chabes: Ixr1 is required for the expression of the ribonucleotide reductase Rnr1 and maintenance of dNTP pools. PLoS Genetics 7(5): e1002061
Länk till arikeln

Redaktör: Karin Wikman