"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-12-14

Nyutnämnd professor brinner för både äldreomsorg och våld mot kvinnor

NYHET Den 15 november utnämndes Ann Öhman, bördig från Nybyn, Altersbruk i Piteå kommun, till professor vid enheten för Epidemiologi och global hälsa, vid Umeå universitet.

Ann Öhman är legitimerad sjukgymnast, men hennes intresse för att upptäcka nya saker gjorde att hon lämnade sjukvården för en forskarkarriär inom folkhälsovetenskap vid Umeå universitet. Där har hon fördjupat kunskaperna om vård och hälsa, och hur föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt påverkar status och arbete inom vården.

Hon bedriver också forskning i u-länder.
– Jag har alltid varit intresserad av Latinamerika, och har genom åren deltagit i flera forskningsprojekt i Nicaragua och Ecuador. Till exempel har jag tillsammans med en forskare från Ecuador gjort en studie kring sexualitet, tonårsgraviditeter och våld i nära relationer i Ecuador. Vi har intervjuat unga tjejer, killar och representanter från olika myndigheter i ett område i Amazonasdjungeln där tonårsgraviditeter är betydligt vanligare än i resten av landet.

Många av tjejerna blev utsatta för våld i sin relation, och de gavs ofta skulden för oönskade graviditeter. De stigmatiserades inom sjukvården och fick inte gå kvar i skolan.

Forskningsledare och föreståndare

Sedan 2008 är Ann Öhman föreståndare för ett av Umeå universitets mest framgångsrika forskningscentrum, Umeå centrum för genusstudier, UCGS. Genusstudier har två gånger i rad blivit utnämnt till ett av universitetets starkaste forskningsområden, och UCGS har också blivit ett av Sveriges tre ”Centres of Gender Excellence” av Vetenskapsrådet.

Vid UCGS leder Ann också forskargruppen Challenging Violence, som samlar forskare som på olika sätt undersöker våld i nära relationer.
– I gruppen har vi forskare från många olika ämnen, jurister, etnologer, folkhälsovetare, historiker, statsvetare med flera. Alla försöker förstå mer om mekanismerna bakom ett av våra stora folkhälsoproblem – mäns våld mot kvinnor.

Under hösten 2011 beviljades Ann Öhman 4,8 miljoner kronor från FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, för ett nytt forskningsprojekt om äldrevården i Sverige. Tillsammans med några kollegor ska hon försöka hitta vilka faktorer som gör att personal trivs inom äldrevården, och försöka sprida de goda exemplen vidare.
– Att jobba inom äldrevården är idag ett lågstatusjobb, och nästan inga nyutexaminerade sjuksköterskor, sjukgymnaster eller arbetsterapeuter söker sig dit i första hand. Men det finns undantag, på vissa ställen inom äldrevården trivs personalen otroligt bra och vi vill undersöka vad det beror på. Vi tror att om personalen får större möjlighet till utveckling och självbestämmande så trivs de också bättre på sitt arbete, säger Ann.

Nu står julfirande med familjen i de gamla hemtrakterna i Altersbruk för dörren.
– Mina gamla hemtrakter är något jag alltid bär med mig, och jag kan med stolthet säga att jag fortfarande pratar riktig pitebondska!

Redaktör: Elin Andersson