"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-11-13

Nyutvecklad probe kan upptäcka syrebrist i magsäcken

NYHET I en försöksstudie har forskare vid Umeå universitet undersökt hur en nyutvecklad probe, som kopplas samman med etablerad mätutrustning, kan mäta laktathalter vid syrebrist i magsäcken. Målet med produkten är att kunna övervaka patienter efter operationer och snabbt kunna åtgärda de komplikationer som kan uppstå.

Ischemi innebär att blodförsörjningen till ett organ eller vävnad inte räcker till vilket kan uppstå vid komplicerade kirurgiska ingrepp typ transplantationer, canceroperationer och även vid blodproppar. Hjärta, njurar, hjärnan och tarm är exempel på organ som är känsliga mot ischemi.

Ischemisk magsäck är ett syndrom då syresättningen kraftigt och snabbt reduceras till vissa delar av magsäcken med snabb stegring av laktatnivån. En vävnad som drabbas av ett ischemiskt tillstånd har svårt att återhämta sig och risken är att vävnaden dör. Idag har man små eller begränsade möjligheter att snabbt upptäcka ischemiska tillstånd i vävnader.

Med hjälp av en mikrodialysprobe kallad Onzurf som har tagits fram i ett forskningsprojekt vid Umeå universitet, är det möjligt att detektera syrebrist från ytan av olika organ. Produkten som nu är på väg att kommersialiseras via företaget MD Biomedical från Umeå, kopplas då till en befintlig analysutrustning kallad CliniSenz från Senzime.

Det de aktuella försöken nu visar är att tekniken kan monitorera laktatnivåerna under ett pågående förlopp av syrebrist i magsäcken. Studien bekräftar möjligheten att identifiera störningar som inte hade kunnat upptäckas med befintliga mätmetoder. Studien omfattar åtta försöksobjekt. Enligt företagen bakom tekniken bör den förbättrade metoden i framtiden kunna bidra till ökad överlevnad efter komplicerade kirurgiska ingrepp av tarm, magsäck och matstrupe. Nästa steg är att vidareutveckla metoden för humant bruk.

– En kontinuerlig laktatkurva ger en tidig indikation i vilken riktning blodförsörjningen i vävnaden håller på att utvecklas. Detta kan ge nya möjligheter för övervakning av patienter efter operation som till exempel innebär att man inte i onödan behöva operera patienten igen, säger Per-Jonas Blind, specialistläkare vid kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus, samt forskare vid Umeå universitet, och huvudansvarig för studien, i ett pressmeddelande.

För mer information, kontakta:

Pernilla Abrahamsson, VD för MD Biomedical ABTelefon: 070-373 74 72
E-post: contact@mdbiomedical.se

Lena Söderström, VD för Senzime ABTelefon: 070-816 39 12
E-post: lena.soderstrom@senzime.com

Om MD Biomedical AB
MD Biomedical är ett innovativt medicintekniskt företag vid Uminova Science Park i Umeå, som har utvecklat en unik mikrodialysprobe, Onzurf som placeras och samlar prover från ytan av organet. Med Onzurf kan man följa metabola förlopp och därmed övervaka organens status både under och efter operation. www.mdbiomedical.se

Om Senzime
Senzime utvecklar och säljer analysinstrument med tillhörande förbrukningsmaterial och tillbehör. Utrustningen möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av viktiga ämnen, bland annat glukos (socker), i biologiska vätskor. Många moderna läkemedel tillverkas av levande celler som hämtar sin näring ur en glukoslösning. Glukosnivån bör mätas kontinuerligt för att säkerställa maximal produktivitet i tillverkningen och BioSenz är ett analysinstrument som löser denna uppgift. Instrumentet lanseras globalt av Applikon, Senzimes marknadsledande partner. Kontinuerlig glukosmätning behövs även inom sjukvården för att öka patientöverlevnaden vid komplicerade kirurgiska ingrepp. Ett annat område där online-mätning kan vara värdefull är inom dialysvården. För dessa ändamål utvecklar bolaget instrumentet CliniSenz. Bolagets aktie är sedan 2008 noterad på Aktietorget. www.senzime.com

Redaktör: Mattias Grundström Mitz