"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-01-28

Ö-viksstudenter får framtidsjobb genom unikt näringslivssamarbete

NYHET Studenter på processoperatörsprogrammet vid Umeå universitet Campus Örnsköldsvik får på onsdag ett unikt tillfälle att förbereda sig för det kommande arbetslivet. Erfarna personalrekryterare från tolv industrier i regionen håller anställningsintervjuer med dem under dagen. Intervjuerna ligger sedan till grund för tilldelningen av praktikplatser.

– Det här är en fantastisk möjlighet för våra studenter. Dels får de handgripligen lära sig hur det går till att söka jobb, dels knyter de värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare. Det här är ett av flera näringslivsinslag i utbildningen som har en intensiv arbetslivskoppling, säger Anna Mannelqvist, samordnare vid Umeå universitet Campus Örnsköldsvik.

Inför dagen har studenterna tränats av Umeå universitets karriärvägledare på att skriva CV och personliga brev. Under dagen hålls 5–10 intervjupass per industri, fyra per industri före lunch och sex efter, varje intervjutillfälle är 20 minuter. Totalt genomförs 89 intervjuer.

– Jag är övertygad om att detta gör att praktiktiden blir bättre både för studenterna och för industrierna. Båda parter får en inblick i varandras kompetenser vilket gör att förväntningarna från båda håll kan bli mer realistiska. Vi är väldigt glada över att företagen satsar tid och resurser på att genomföra detta, säger Lars-Olof Öhman, programansvarig för processoperatörsprogrammet. Samtliga studenter intervjuas av minst fyra olika industrier. Efter intervjudagen prioriterar studenter och företag sina respektive önskemål om praktikplatser och praktikanter. Praktikplatserna fördelas sedan så långt som det är möjligt enligt önskemålen.

– Det ska bli spännande att se resultatet av vårt engagemang i planering av utbildningen. Jag ser fram emot att kunna anställa den första processoperatören från Umeå universitet, säger Henrik Westling, Personalchef, M-real Sverige AB. Stora pensionsavgångar under de närmaste åren ökar efterfrågan på processoperatörer med rätt kompetensprofil. Umeå universitet har därför i samråd med processindustrierna längs Norrlandskusten utvecklat den tvååriga högskoleutbildningen för processoperatörer i syfte att skapa en gemensam rekryteringsbas för framtida processoperatörer.

– Hela norrlandskusten samarbetar för att förändra kompetensprofilen på processoperatörer, förklarar David Albertsson, personalutvecklare Boliden AB, Rönnskärsverken. Följande tolv företag deltar: Akzo Nobel, Expancel, Stockvik Akzo Nobel, Surfactants Europe Stockvik Akzo Nobel Functional Chemicals AB, Örnsköldsvik Akzo Nobel, Eka Chemicals AB, Alby, Ljungaverk Boliden Mineral Boliden, Rönnskärsverken Domsjö fabriker AB, Örnsköldsvik Dragon Mining Sweden AB, Svartliden, Storuman Mondi Dynäs AB, M-real Sverige AB, Husumfabriken SCA Graphics Sundsvall AB, Ortviken, Umeå Energi

Media hälsas välkomna att vara med under några av intervjuerna. Plats: Flygelsalen, Umeå universitet Campus Örnsköldsvik, Universitetshuset Lasarettsgatan 7.
Datum: Onsdag den 30 januari.

Intervjuerna startar klockan 10.00 med en halvtimmes intervall, fram till lunch 12.00–13.00 och fortsätter därefter fram till klockan 16.00.

Kontaktperson: Anna Mannelqvist, samordnare Umeå universitet Campus Örnsköldsvik, Tel: 0660-29 25 02, Mobil: 070-661 51 92 E-post: anna.mannelqvist@adm.umu.se

Mer om utbildningen: http://www.teknat.umu.se/utbildning/program/processoperator

Redaktör: Carina Dahlberg