"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-06-12

Odontologins pedagogiska pris 2008 till K-G Westberg

NYHET Institutionen för odontologis pedagogiska pris går 2008 till fysiologen Karl-Gunnar (K-G) Westberg. Pristagaren nomineras av studenterna.

Institutionen för odontologi delar årligen ut ett pedagogiskt pris i form av ett resebidrag på 45.000 kronor. Priset kan tilldelas enskild eller grupp av lärare anställda vid Umeå universitet med omvittnad pedagogisk skicklighet och som undervisar vid tandläkar-, tandhygienist- eller tandteknikerutbildningen. Studeranden vid de tre utbildningsprogrammen kan nominera lärare till priset. Styrelsen för Institutionen för odontologi utser en priskommitté som föreslår styrelsen en pristagare bland de nominerade lärarna.

2008 års pedagogiska pris går till K-G Westberg, verksam vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB), fysiologi, och lärare i tandläkarutbildningen. Studenternas motivering lyder: ”Genom att sätta studenten i fokus och uppriktigt förmedla sin önskan om lyckade studieresultat är K-G Westberg en pedagogisk förebild och en inspirationskälla. Med tydliga mål och med hjälp av ett nätbaserat forum hjälper han studenterna att uppnå goda studieresultat. Med sitt stora engagemang förmedlar K-G Westberg, förutom vetenskap, även omsorg, medkänsla och ansvar.”  

Diplomet kommer att delas ut vid tandläkarutbildningens examenshögtid, januari 2009. Bilder från prisutdelningen återfinns på www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/index.html

För mer information, kontakta

Eva Levring-Jäghagen, ordf. i Programkommittén för odontologiska utbildningar på telefon 090-785 61 75 eller e-post eva.levring.jaghagen@odont.umu.se.
Karl Gunnar Westberg, docent i fysiologi på telefon 090-786 69 48 eller e-post k-g.westberg@physiol.umu.se.

Redaktör: Bertil Born