"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-13

Ögonvirus kartläggs av Umeåforskare i Nature

NYHET Mekanismen bakom en mycket smittsam ögoninfektion beskrivs nu av en stor grupp forskare vid Umeå universitet i en artikel i tidskriften Nature Medicine. Upptäckten kan leda till utveckling av en ny typ av antivirala medel för behandling av framför allt ögoninfektioner.

Epidemisk keratokonjunktivit (EKC) är en ögoninfektion som orsakas av adenovirus, i synnerhet adenovirus typ 37 (Ad37). Detta virus är väldigt smittsamt och orsakar varje år stora utbrott av EKC i tätbefolkade områden i Asien, Nordamerika och Sydamerika men också i delar av Europa. I Japan är EKC ett stort problem och uppskattningsvis drabbas en halv miljon människor varje år. Infektionen drabbar hornhinnan och bindhinnan i båda ögonen och vanliga symptom är svullnad, påtaglig värk, rinnande ögon och ljuskänslighet. Ofta uppstår synnedsättningar som kan vara i veckor eller månader. Det finns också personer som fått permanenta synnedsättningar av sjukdomen. Infektionen pågår i normalfallet i två veckor, ibland längre. Idag finns inga antivirala medel mot adenovirus utan man kan bara lindra själva symptomen. Sjukskrivningar, vård av barn och produktionsbortfall kan i vissa fall leda till relativt stora samhällsekonomiska förluster. Sammantaget finns därför ett stort behov av läkemedel.

Forskarna har tidigare visat att infektioner som orsakas av Ad37 föregås av att viruset binder till molekyler på ögonceller som innehåller kolhydraten sialinsyra. Man har länge tänkt att denna kunskap kan användas för att utveckla ögonsalva eller ögondroppar med sialinsyre-innehållande substanser, som hindrar virus från att binda till sialinsyra på ögonceller. För att kunna ta fram fungerande läkemedel vill man dock ha en så detaljerad kunskap som möjligt om den sialinsyre-innehållande molekyl som Ad37 binder till på cellytan.

Forskarna har nu tittat på samspelet mellan det sialinsyra-bindande proteinet hos viruset, den, sk ”knoppen” och olika kolhydrat-innehållande molekyler. Man fann att Ad37 binder till en specifik molekyl som innehåller totalt sex kolhydrater, varav två sialinsyror, och som sannolikt finns på en mängd olika proteiner på utsidan av ögats celler. Båda sialinsyrorna binder till knoppen och detta bidrar till att bindningen blir ovanligt stark. Eftersom vi i dag saknar vapen mot de flesta virusinfektioner medför denna upptäckt nya möjligheter att utveckla läkemedel mot i första hand virus-orsakade ögoninfektioner. I ett längre perspektiv kan upptäckten också leda till läkemedel mot andra sialinsyre-bindande virus, såsom influensavirus.

Medverkande forskare från Umeå universitet är Emma Nilsson, Rickard Storm, Susanne Johansson, Therese Eriksson, Lars Frängsmyr och Niklas Arnberg, samtliga vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, enheten för virologi; Fatima Pedrosa Domellöf, Institutionen för klinisk vetenskap, enheten för oftalmiatrik, samt Mattias Hedenström vid Kemiska institutionen, Computational Life Science Cluster (CLiC); I övrigt kommer artikelförfattarna från Göteborgs universitet samt universitetet i Tübingen, Tyskland; Tallinns tekniska universitet, Estland; och universitetet i Glasgow, Storbritannien.

För mer information, kontakta i första hand:

doktorand Emma Nilsson tel. 090-785 08 44
e-post emma.nilsson@climi.umu.se

i andra hand: universitetslektor Niklas Arnberg tel. 090-785 84 40
e-post niklas.arnberg@climi.umu.se

eller: professor Fatima Pedrosa Domellöv tel. 090-785 1352
e-post fatima.pedrosa-domellof@ophthal.umu.se

Referens
Nilsson, Storm et al.: The GD1a glycan is a cellular receptor for adenoviruses causing epidemic keratoconjunctivitis Nature Medicine advance online publication, 12 December 2010.
http://dx.doi.org/10.1038/nm.2267

Redaktör: Hans Fällman