"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-12

Ojämställt hemma bidrar till psykisk ohälsa

NYHET Ojämställdhet i hemmet ökar risken för psykisk ohälsa hos både kvinnor och män. Det skriver Lisa Harryson, doktorand vid genusforskarskolan i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 12 april.

Idag, fredag den 12 april kl 13-16 Sal 135 by. 9A, ingång X1 på NUS disputerar Lisa Harryson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och Genusforskarskolan
Titeln på avhandlingen är “An equal share, that’s my cure” Domestic work, gender equality and health experiences in a Swedish context och Fakultetsopponent är Professor Per-Olof Östergren, Lunds universitet

I sin avhandling har Lisa Harryson undersökt hur genusrelationer i hemmet och på arbetsplatsen är kopplade till psykisk ohälsa. Resultatet visar att det finns tydliga genusmönster i ansvaret för det obetalda arbetet i hemmet, eftersom kvinnor generellt sett har ett större och män ett mindre ansvar. Både en ojämn ansvarsfördelning av det obetalda arbetet i hemmet och ojämställdhet i parrelationen har samband med psykiska besvär i form av oro, ängslan och ångest hos både kvinnor och män.

Nyheten har fått stor medial uppmärksamhet och såväl DN som Sveriges radio och SVT har rapporterat om avhandlingen.
Sveriges Radio
Dagens Nyheter

Hela pressmeddelandet finns att läsa härLisa Harryson är från Norrköping och har en magisterexamen i folkhälsovetenskap från Linköpings universitet. Idag är Lisa doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för allmänmedicin och vid Genusforskarskolan, Umeå Centrum för Genusstudier. Hon kan nås på:Telefon: 090-785 10 21, 073-151 92 88
E-post: lisa.harryson@fammed.umu.se

Redaktör: Emma Skog