"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-07

Ökad kunskap hjälper till att rädda hotad biologisk mångfald

NYHET En sammanställning och analys av tillgänglig forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster gör det möjligt för beslutsfattare att vidta åtgärder för en mer hållbar miljö.

Camilla Sandström, professor i statsvetenskap, är en av författarna bakom "Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for Europe and Central Asia". Rapporten produceras av organisationen IPBES, en fristående mellanstatlig organisation med 129 medlemsländer som arbetar för en ökad biologisk mångfald.
- Målet med IPBES är att stärka samspelet mellan forskning och förvaltning, för att främja bevarande och hållbart brukande av naturen, av växter och djur. Det handlar om att sammanställa kunskap om situationen i världen, framför allt vad gäller hotade arter och livsmiljöer. Men det ingår också att identifiera lösningar, vad vi kan göra åt problemen, vilka policyverktyg och strategier som fungerar respektive inte fungerar, samt att utveckla kapaciteten att hantera frågor som rör biologisk mångfald – inte minst i utvecklingsländer, berättar Camilla Sandström.

För IPBES-rapporten har Camilla Sandström tillsammans med en tysk kollega, professor Irene Ring, miljöekonom, från Technische Universität Dresden, koordinerat insamling och analys av all relevant forskning rörande styrning och förvaltning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i Europa och Centralasien.
- Vi blir mer och mer medvetna om den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas betydelse för oss människor. Vi är dessutom i högsta grad beroende av naturens ekosystemtjänster, dvs. de nyttor vi får från naturen i from av rent vatten, mat, klimatreglering m.m. De utgör en grundförutsättning för människans överlevnad. I rapporten visar vi, tillsammans med andra forskare, att situationen för den biologiska mångfalden och flera ekosystemtjänster är allvarlig. På global skala pratar man om att vi står inför den sjätte massutrotningen av arter, något som riskerar att få otroligt allvarliga konsekvenser för människans överlevnad.

Genom att sammanställa forskning ger rapporten en övergripande bild av vilka åtgärder som är mest effektiva för att skapa en mer hållbar miljö.
- Det är viktigt att påpeka att det finns många åtgärder som kan vidtas som kan förbättra situationen. På engelska sammanfattar vi det med mainstreaming, integration och participation. Det innebär att man precis som med jämställdheten inkluderar hänsyn till biologisk mångfald i alla beslut som rör naturresurser, att man bryter ner stuprörspolitiken och integrerar politikområden med varandra, samt att man ökar deltagandet i beslutsfattandet, säger Camilla Sandström.