Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-01

Ökad rättslig trygghet med tvärnationell giltighet på den globala mjukvarumarknaden

NYHET Genom internets globala räckvidd och möjlighet till digital distribution växer en gemensam marknad för mjukvara fram, oberoende av nationella gränser. Men det rättsliga ramverket för mjukvarutransaktioner är inte oberoende av gränser då tillämpliga lagar skiljer sig avsevärt mellan olika rättssystem. I en ny doktorsavhandling visar juristen Jan Leidö på de rättsliga svårigheterna med denna framväxande marknad, men också lösningar för att övervinna dessa svårigheter.

Jan Leidö vid Juridiska institutionen, Umeå universitet, har undersökt tvärnationell giltighet av användaravtal för standardmjukvara under amerikansk och tysk rätt. USA och EU dominerar kollektivt den framväxande gemensamma mjukvarumarknaden. Inom EU är Tyskland det mest relevanta rättssystemet för området, men många slutsatser kan utsträckas till hela europeiska unionen, inklusive Sverige. Omvänt är även slutsatserna relevanta för alla mjukvaruföretag som verkar inom marknaden.
– Företag och användare lockas av de möjligheter som denna framväxande marknad ger. Men marknaden ställer särskilda rättsliga krav på parterna, säger Jan Leidö.

Studien identifierar många rådande problem, orsakade bland annat av områdets rättsliga natur, med otydlig rättslig räckvidd inom ett område som inte har tydliga geografiska gränser, snabb teknisk och affärsmässig utveckling, samt den rättsliga komplexiteten på området.

Många problem orsakas av fundamentala skillnader mellan tysk och amerikansk rätt i alltifrån grundläggande frågor till detaljfrågor. Även besvärliga rättsliga, tekniska och affärsmässiga val av mjukvaruföretagen orsakar komplikationer. Sammantaget leder detta till ett antal problem med avtalens ingående, innehåll och tolkning på en tvärnationell nivå, vilket medför allt ökande rättsliga och praktiska problem för mjukvaruindustrin och individuella mjukvaruföretag.
– Det är nödvändigt att industrin och enskilda företag börjar fundera över hur de rättsligt ska hantera denna framväxande marknad och rättsligt säkra sin framtid, menar Jan Leidö.

Bland annat många rättstvister mellan framförallt kommersiella företag och en ökad extern press gör att det blir allt viktigare att förbättra den tvärnationella giltigheten. Pressen kommer bland annat från lagstiftare och konsumentorganisationer, rättsliga mekanismer och institutioner i olika länder som tvingar fram bättre giltighet, samt marknadsreaktioner på problematiska avtal. Behovet av förbättrad tvärnationell giltighet kommer troligen att öka ytterligare eftersom nya marknader blir allt viktigare och det rättsliga ramverket blir allt mer diversifierat. Förbättrad tvärnationell giltighet förbättrar den rättsliga tryggheten för industrin och enskilda mjukvaruföretag, vilket i förlängningen även förbättrar enskilda användares rättsliga ställning.

Förslag till förbättringar

För att komma till rätta med problemen ges i avhandlingen små och större förslag till förbättringar i användaravtal och affärsmodeller för att förbättra tvärnationell giltighet och realisera den gemensamma mjukvarumarknaden. Med relativt enkla medel är det möjligt att förbättra dessa avtals ingående och modifikation. Genom mer genomgripande förändringar är det möjligt att förbättra giltigheten av det materiella innehållet och tolkningen av vanliga villkor. Avhandlingen föreslår olika lösningar anpassade efter olika affärsmodeller och tekniska lösningar.

Jan Leidö är född och uppvuxen i Norsjö, Västerbotten. Han tog sin juris kandidatexamen år 2009 och är sedan dess anställd vid Umeå universitet. Han kommer efter disputationen att fortsätta undervisa och forska vid Umeå universitet.

Högupplöst porträttfoto

Fotograf: Markus Naarttijärvi

Hela eller delar av avhandlingen 

Om disputationen

Torsdagen den 5 juni försvarar Jan Leidö, juridiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln:
Realizing the Single Software Market: Cross-National Validity of Software License Agreements.

Disputationen äger rum kl. 10.15 i Hörsal S205h, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Lee A. Bygrave, juridiska fakulteten, Oslo universitet. Avhandlingen försvaras på engelska.

För mer information kontakta gärna:

Jan LeidöJuridiska institutionen, Umeå universitet901 87 UmeåTelefon: 090-786 58 92
E-post: jan.leido@jus.umu.se

Redaktör: Maja Bonta