"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-12-13

Ökad risk att hjärtats rytm rubbas efter covid-19

NYHET Den som har varit sjuk i covid-19 löper även en ökad risk att drabbas av rubbningar av hjärtrytmen, till exempel hjärtflimmer. Det visar en ny studie vid Umeå universitet. Studien är en av de största i sitt slag i världen.

Text: Ola Nilsson

– Resultaten understryker vikten både av att vaccineras mot covid-19 och att sjukvården identifierar personer med ökad risk för denna typ av komplikationer, så att rätt diagnos ställs och lämplig behandling startas i tid, säger Ioannis Katsoularis, försteförfattare till studien och överläkare i kardiologi.  

Forskarna kunde se att den som varit sjuk i covid-19 kunde drabbas av att hjärtrytmen rubbas, både i form av så kallade takykardier, när hjärtat går mycket fort, och som bradyarytmier, när hjärtat går långsamt så att det ibland behövs pacemaker.  

I studien framgår att risken för hjärtflimmer och hjärtfladder var förhöjd upp till två månader efter infektionen. Den första månaden var risken tolv gånger så stor som för personer som inte drabbats av covid-infektion.

Även risken för en särskild undergrupp av takykardier, det vill säga när hjärtat slår fort, paroxysmala supraventrikulära takykardier, var förhöjd upp till sex månader efter infektionen och var fem gånger större under den första månaden jämfört med friska personer. För bradyarytmierna, var risken förhöjd upp till 14 dagar efter infektionen och var tre gånger större under den första månaden jämfört med friska personer. Tidigare forskning inom detta område hade inte fokuserat lika mycket på vilka individer som löper störst risk.

– Vi fann att riskerna var högre hos äldre individer, individer med svår covid-19 och under den första pandemivågen. Vi kunde också se att ovaccinerade personer löpte högre risk för hjärtrytmrubbningar än vaccinerade. Överlag var svårighetsgraden i covid-infektionen den starkaste riskfaktorn, säger Anne-Marie Fors Connolly som leder den forskargrupp vid Umeå universitet som står bakom studien.

I studien samkördes information från stora nationella register. Alla personer som testades positivt för viruset i Sverige från det att pandemin började fram till och med maj 2021 inkluderades, men också en jämförelsegrupp av individer utan positivt test för viruset. Över en miljon individer med covid-19 och över fyra miljoner kontroll-individer inkluderades i den rikstäckande studien som är en av de största i sitt slag i världen. Forskare vid Umeå universitet har tidigare visat att covid-19 leder till ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke.

Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften European Heart Journal Open.

Om den vetenskapliga publiceringen

Risk of arrhythmias following COVID-19: nationwide self-controlled case series and matched cohort study
Ioannis Katsoularis, Hanna Jerndal, Sebastian Kaucza, Krister Lindmark, Osvaldo Fonseca-Rodriguez, Anne-Marie Fors Connolly
https://doi.org/10.1093/ehjopen/oead120

Kontakt

Ioannis Katsoularis
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Anne-Marie Fors Connolly
Övrig/annan befattning
E-post
E-post