"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-02-06

Ökad risk att snusare drabbas av typ 2-diabetes

NYHET Idag publicerade den ansedda medicintidskriften Journal of Internal Medicine en svensk originalstudie som visar att snusare löper lika stor risk som rökare att drabbas av typ 2-diabetes. En dosa per dag eller mer ökar risken för typ 2-diabetes med 70 procent. Även vid lägre konsumtion, 5–6 dosor per vecka, syns en 40-procentig riskökning. Ingen ökad risk sågs för personer som slutat snusa, vilket tyder på att man kan minska risken genom tobaksstopp.

Foto: Wikipedia.

I ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Umeå universitet och Lunds universitet, har forskare följd totalt 54 000 män mellan 1990 och 2013. Totalt bygger studien på en analys av 550 000 personår, varav Västerbottens hälsoundersökningars deltagare bidragit med mer än hälften. Eftersom avsikten var att enbart bedöma snusets effekter, ingick i analysen varken tidigare rökare eller personer som var blandbrukare av snus och cigaretter. 

Enligt Folkhälsoinstitutet snusar 19 procent av männen och 4 procent av kvinnorna i Sverige. Typ 2-diabetes är idag en vanlig sjukdom: Sju procent av den vuxna befolkningen har diabetes och upp till var femte riskerar att drabbas någon gång i livet. Det är en allvarlig sjukdom som kan leda till komplikationer, hjärt-kärlsjukdom och förtida död.

Resultaten skulle kunna förklaras av nikotinets effekter. Experimentella studier har tidigare visat att nikotin kan leda till försämrad insulinkänslighet, vilket i sin tur ökar risken för diabetes. En snusare utsätter sig för samma eller något högre nikotinexponering som en rökare, även om man slipper många av de andra exponeringar som rökaren får i sig via tobaksröken.

Margareta Norberg.
Foto: Lena Mustonen.

– Det är viktig kunskap som idag presenteras, inte minst för Västerbotten, eftersom vårt län idag har en extra hög andel snusare. Snusning innebär i sig en ökad risk att drabbas av sjukdom. Snusning är inte heller ett hälsosamt alternativ för den som vill sluta röka, säger Margareta Norberg, docent vid Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet, en av forskarna bakom studien, och medicinsk koordinator för Västerbottens hälsoundersökningar, Västerbottens läns landsting.     

Enligt Sofia Carlsson, som är forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM) på Karolinska Institutet och försteförfattare av artikeln, har de kunnat bekräfta det man tidigare har misstänkt, nämligen att snusare har en ökad risk för typ 2-diabetes. Enligt Sofia Carlsson kan det inte förklaras med att de ibland röker eller av att de har en livsstil som i andra avseenden är mindre hälsosam.

Det är enligt forskargruppen viktigt att ur ett större perspektiv påpeka att befintlig forskning talar för att rökare har en betydligt högre risk för cancer och hjärtkärlsjukdom än den som snusar. Att snus skulle vara mindre farligt än cigaretter gäller dock inte typ 2-diabetes.

– Diabetesutvecklingen drivs till stor del av livsstilsfaktorer och för att minska sin diabetesrisk bör man undvika tobaksbruk, övervikt, samt vara fysiskt aktiv, säger Sofia Karlsson.

Forskningen har finansierats av bland annat Forte och Folkhälsomyndigheten, Vetenskapsrådet och Diabetesfonden.

Studien i Journal of Internal Medicine

Västerbottens hälsoundersökningar

Om studien:

Journal of Internal Medicine, artikel: Smokeless tobacco (snus) is associated with an increased risk of type 2 diabetes: results from five pooled cohorts. Författare: Carlsson S, Andersson T, Araghi M, Galanti R, Lager A, Lundberg M, Nilsson P, Norberg M, Pedersen LN, Trolle-Lagerros Y, Magnusson C. DOI: 10.1111/joim.12592.

För mer information, vänligen kontakta:

Margareta Norberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsaTelefon: 070-187 13 35
E-post: margareta.norberg@umu.se

Redaktör: Daniel Harju