"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-04-07 Uppdaterad: 2023-05-29, 15:08

Ökad risk för blodpropp kvarstår länge efter covid-19

NYHET Den som har varit sjuk i covid-19 löper fortfarande efter flera månader ökad risk att också drabbas av blodpropp, men det finns även risk för blödning. Det visar en studie vid Umeå universitet där forskarna har analyserat samtliga covid-fall i Sverige fram till maj ifjol. Blodpropp kan i värsta fall vara dödlig, men går ofta att behandla eller förebygga.

Text: Ola Nilsson

– Resultaten understryker vikten både av att vaccineras mot covid-19 och att sjukvården identifierar personer med ökad risk för blodpropp så att blodförtunnande sätts in i samband med covid-19. Men man måste hålla koll på om dessa individer löper en risk för det motsatta, nämligen blödning, säger Ioannis Katsoularis, doktorand vid Umeå universitet och specialistläkare i kardiologi.    

I studien kunde forskarna se att risken att drabbas av djup ven-trombos, det vill säga blodpropp i de djupa blodkärlen, var förhöjd upp till tre månader efter covid-infektion. Den första månaden var risken fem gånger så stor som för friska personer. Även risken för blödningar var två gånger förhöjd jämfört med friska personer, dock bara bland de covid-patienter som behövde läggas in på sjukhus på grund av covid.

Propp i lungan

En särskilt allvarlig form av blodpropp är lungemboli, när proppen sätter sig i lungan, något som i värsta fall kan leda till döden. Risken att drabbas av lungemboli var förhöjd ända upp till ett halvår efter att ha varit sjuk i covid-19. Den första månaden efter covid-infektion var risken för blodpropp i lungan hela 32 gånger så hög som hos friska personer. Hos individer som före covid-infektionen behandlades med blodförtunnande läkemedel var risken för lungemboli 70 procent lägre, vilket pekar på en skyddande effekt.

Blodpropps och blödningsriskerna ökade ju svårare sjuka covid-patienterna var, med högst risk för blodpropp och blödning hos de patienter som behövde intensivvård.

– Med ett underlag på över en miljon som drabbats av sjukdomen och fyra miljoner kontrollpersoner är denna studie en av de största i sitt slag i världen och bidrar med värdefull kunskap, säger Anne-Marie Fors Connolly, forskningsgruppledare vid Umeå universitet, läkare och huvudansvarig för studien.

Två metoder

I studien samkördes information från nationella register från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen över alla personer som insjuknade i covid-19 från det att pandemin började fram till och med maj 2021. Forskarna undersökte förekomst av blodpropp och blödning efter covid-19. Risken för dessa komplikationer beräknades med hjälp av två olika kraftfulla statistiska metoder, en matchad kohortstudie samt en så kallad self controlled case series-studie.

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal, BMJ.

Om den vetenskapliga publiceringen

Risks of deep vein thrombosis, pulmonary embolism and bleeding after covid-19: nationwide self-controlled case series and matched cohort study
Ioannis Katsoularis* & Osvaldo Fonseca-Rodriguez*, Paddy Farrington, Hanna Jerndal, Erling Häggström-Lundevaller, Malin Sund, Krister Lindmark, Anne-Marie Fors Connolly.
BMJ, British Medical Journal
DOI: 10.1136/bmj‑2021‑069590
* Delade första författare

Kontakt

Anne-Marie Fors Connolly
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Ioannis Katsoularis
Övrig/annan befattning
E-post
E-post