"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-10-13

Ökad risk för manlig bröstcancer vid östrogenbehandling

NYHET En av de behandlingar som finns vid prostatacancer, tillförsel av östrogen, ökar risken för manlig bröstcancer. Det visar Camilla Thellenberg Karlsson i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 17 oktober.

I en studie på drygt 135 000 svenska män som fått prostatacancer påvisar Camilla Thellenberg Karlsson och hennes medarbetare en ökad risk för manlig bröstcancer efter prostatacancer. Resultatet följdes upp i en ytterligare studie där fakta om vilken behandling som givits samlades in. Fynden visar ett samband mellan östrogenbehandling för prostatacancer och den ökade risken för bröstcancer hos dessa män.

Antalet fall av bröstcancer är litet och därför är den absoluta riskökningen sannolikt liten. Forskarna kan också påvisa att män har en lätt ökad risk att drabbas av prostatacancer efter en hyvlingsoperation för vattenkastningsbesvär men att dödligheten i prostatacancer minskar. Tecken på inflammation i prostatan vid tiden för operationen verkar inte påverka risken att få cancer.

Östrogenbehandling var vanlig på 1980-talet men används idag i mindre omfattning, då andra hormonbehandlingar är vanligare. Flera nya undersökningar pågår med östrogen i plåsterform för att på nytt utvärdera nyttan vid prostatacancer. Riskökningen för manlig bröstcancer bör vägas in i valet av behandling. Undersökningen som visar att fler män än väntat diagnostiseras med prostatacancer efter en hyvlingsoperation kan förklaras med att de hade vattenkastningsbesvär och oftare blev undersökta. De cancrar som hittades var godartade och påverkade inte dödligheten i sjukdomen.

Fredag 17 oktober försvarar Camilla Thellenberg Karlsson, Inst. för strålningsvetenskaper, onkologi, sin avhandling med titeln ”Prostate Cancer Epidemiological Studies of Risk Factors”. Svensk titel: Epidemiologiska studier av riskfaktorer för prostatacancer. Disputationen äger rum klockan 9.00 i sal 244 (Lions-salen), Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Peter Iversen, Univ. of Copenhapen.

Camilla Thellenberg Karlsson nås på telefon 090-785 00 00 (personsökning via växeln), mobiltelefon 070-349 53 92 eller e-post camilla.thellenberg@onkologi.umu.se.  

Redaktör: Bertil Born