"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-03

Ökande temperaturer leder till bättre förhållanden för storspigg i Östersjön

NYHET Robert Lefébure visar i sin avhandling hur potentiella klimatförändringsscenarion kan komma att påverka fiskproduktion i Östersjön. Sina resultat lägger han fram vid Umeå universitet fredagen den 4 maj.

Ökad vattentemperatur och större tillgång till markbundet kol i Östersjön. Båda är tänkbara effekter av klimatförändring.

– Det råder komplexa förhållanden mellan temperatur och landbaserade närsalter såsom kol, kväve och fosfor och hur dessa interagerar är avgörande för hur fiskproduktionen kommer påverkas i framtiden, sammanfattar Robert Lefébure sina resultat.

Hans undersökningar visar dessutom hur en av våra vanligaste fiskar, storspigg, generellt äter och växer bättre vid högre temperaturer än vad vi finner i Östersjön i dag.

Tätheten av storspigg har ökat i Östersjön under de sista åren och till stor del påverkat flera havsområden negativt, på grund av att de äter stora mängder djurplankton samt yngel av andra fiskarter.

– Denna effekt kommer troligen att förstärkas om temperaturen i Östersjön skulle öka, säger han.

De marina fältförsöken har Robert Lefébure utfört på Umeå marina forskningscentrums mesokosmanläggning. Mesokosmer består av stora tankar med vatten där temperatur och ljus kan detaljstyras.

Robert Lefébure är född och uppvuxen i Stockholm och har en masterexamen i naturresurshållning från Stockholms universitet.

Fakta om disputationen:

Fredagen den 4 maj försvarar Robert Lefébure, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap samt Umeå marina forskningscentrum, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Effects of temperature and terrestrial carbon on fish growth and pelagic food web efficiency. Svensk titel: Effekt av temperatur och terrestert kol på fisktillväxt och pelagisk födovävs effektivitet. Disputationen äger rum kl 10.00 i Sal N360, Naturvetarhuset.
Fakultetsopponent är professor Lars Rudstam, Dept. of Natural resources, Cornell University, NY, USA.

Läs hela eller delar av avhandlingen på:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-54028

För mer information, kontakta gärna:

E-post: robert.lefebure@emg.umu.se
Telefon: 072-225 00 48

Foto: Andrea Gillgren/UMF

Redaktör: Ingrid Söderbergh