"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-15

Ökar sitt engagemang för hotade forskare

NYHET Sedan en kort tid tillbaka är Umeå universitet medlem i Scholars at Risk – ett internationellt nätverk som stöttar hotade forskare. Universitetet är också aktivt i en nystartad svensk sektion av nätverket, vars arbete inleddes den 9 mars.

– För att kunna engagera sig fullt ut i dessa frågor måste ett lärosäte ha uppnått en viss mognad, och som nybliven 50-åring är Umeå universitet redo. Universitetet är idag både välorganiserat och erfaret, och har en självklar plats på den globala scenen. Därför passar det bra att ta nästa steg i utvecklingen – att intensifiera arbetet med att hjälpa hotade akademiker, säger Greg Neely, enhetschef vid International Office och Umeå universitets kontaktperson i Scholars at Risk.

Stödjer utsatta forskare
Det internationella nätverket Scholars at Risk etablerades år 2000 i Chicago, USA. Idag finns basen vid New York University, och nästan 400 universitet och högskolor är medlemmar. Mest känt är Scholars at Risk för sitt arbete med att erbjuda skydd och stöd till forskare som diskrimineras, censureras och hotas. I sådana situationer kan nätverket erbjuda temporära boenden och anställningar vid lärosäten i andra länder. Idag lever och arbetar två skyddade forskare i Sverige – båda vid Göteborgs universitet.

Ett sådant åtagande ligger dock några år bort för Umeå universitets del, enligt Greg Neely. För att kunna fungera som värd för en utsatt forskare krävs en lång tids förberedelse, och dessutom en del resurser, förklarar han. Däremot finns redan planer på att snart kunna bjuda in hotade akademiker till workshops och seminarier till universitetet.
– På så sätt kan utsatta forskare dela med sig av sina erfarenheter. Det här är ju också personer som är framstående inom sina respektive fält, så det finns ju flera skäl till att komma och lyssna, och diskutera med dem.

Det är särskilt viktigt att nå ut till dagens studenter, anser Greg Neely.

Långsiktigt engagemang
En annan viktig hörnsten för Scholars at Risk är att arbeta förebyggande genom att dokumentera incidenter, och sprida information och aktuell statistik om läget i olika länder. Viktigt är också att nätverka och få fler människor medvetna om, och engagerade i, arbetet för akademisk frihet.

För universitetets del är det också jätteviktigt att engagera dagens studenter, säger Greg Neely, speciellt för att få till mer långsiktiga förändringar. Som nybliven medlem får universitetet därför hjälp med att organisera workshops riktade till studenter, och Scholars at Risk ger också tips på hur olika studentgrupper kan jobba och få kontakt med andra.
– Exempelvis kan våra studenter få lära sig hur det går till att starta och driva effektiva brevkampanjer mot diktaturer och regimer, och lära sig att dokumentera hot mot akademiker på ett strukturerat sätt.

Krav i utbytesavtalEnligt Greg Neely är det även angeläget att se över och komplettera aktuella utbytesavtal.
– Vi har exempelvis flera avtal med lärosäten i Turkiet och Kina – två länder som inte är särskilt framstående när det gäller att respektera mänskliga och demokratiska rättigheter. Scholars at Risk kan hjälpa oss med att formulera om avtalen, och ställa krav på akademisk frihet vid både existerande och blivande partneruniversitet.

Aktivt samarbete
Den 9 mars gick startskottet för den svenska sektionen inom Scholars at Risk. Greg Neely ser fram emot samarbetet, och att kunna få tips och uppslag från andra svenska lärosäten.
– Men framförallt hoppas och tror jag att Umeå universitets studenter, forskare och andra medarbetare har massor med förslag på aktiviteter! Så – hör gärna av er till mig med era idéer!

Kontakta gärna:

Greg Neely,Enhetschef, International Office, Umeå universitet090-786 97 52, 070-616 97 52
greg.neely@umu.se

Mer om den svenska sektionen i Scholars at RiskMer om Scholars at Risk

Mer om Umeå universitet och flyktingsituationen

Pressbild Greg Neely

Redaktör: Camilla Bergvall