"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-12-12

Ökat samarbete för genusstudier med fokus på det arktiska landskapet

NYHET Genus- och kvinnoforskningen i Umeå och Tromsö satsar på att öka samarbetet. Temat för arbetet de kommande tre åren blir ”Det könade arktiska landskapet – komparativa studier av jämställdhet, genus och hållbarhet i nordliga rum”.

En delegation med tolv lärare, forskare och administratörer från Senter för kjönns- och kvinneforsking vid Universitetet i Tromsö har besökt Umeå universitet och dess centrum för genusstudier, USCGS. Gemensamma forsknings- och utbildningsprojekt har stått i fokus samt pedagogiskt utvecklingsarbete med tonvikt på digitala kunskapsmiljöer.

– Vi har haft väldigt givande dagar som bland annat resulterat i en gemensam strategisk plan. Den ger bra stöd och goda förutsättningar för den kommande treårsperioden, säger UCGS:s föreståndare Anna Croon Fors.

En plan för samarbete har lagts fast med fyra delar:

• Utbildningssamarbete – Erasmus lärarutbyte samt studerandeintegrativt lärande med exkursion, 2017• Gemensamt forskningssymposium, ”Det könade arktiska landskapet ”, 2018• Utbyte på forskarutbildningsnivå, 2019
• Gemensamt forskningsprogram, 2020

Genusforskare vid Umeå universitet och Universitetet i Tromsø, UIT, har under lång tid och på bred front haft olika typer av samarbeten. Allt från forskningsprojekt och karriärtjänster till utbildningsverksamhet. Under 2017 kommer rektor Hans Adolfsson besöka UIT för att konkretisera det universitetsövergripande och nordiska samarbetet inom det arktiska området. UCGS medverkar i denna fakultetsövergripande delegation och ser fram emot att det strategiska samarbetet mellan Umeå universitet och universitetet i Tromsö ytterligare förstärks.

För mer information, kontakta gärna

Anna Croon ForsFöreståndare UCGSMobil 070-360 30 50
E-post

Redaktör: Ola Nilsson