"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-08-22

Ökat söktryck till internationella masterprogram

NYHET Den stora ökningen av sökande till internationella utbildningar på universitet och högskolor i våras håller i sig. Antalet sökande till internationella masterprogram vid Umeå universitet våren 2017, ökar med 21 procent.

Våren 2016 ökade antalet sökande till internationella kurser och program på grundnivå i hela landet med 116 procent och till masterprogram med 25 procent. Det sammantagna söktrycket till internationella utbildningar på svenska universitet och högskolor våren 2017 är i stort sett oförändrat. Två av elva lärosäten som erbjuder masterprogram i vår har dock fått fler sökande i första hand jämfört med vårterminen 2016. Vid Stockholms universitet ökar antalet förstahandssökande till internationella masterprogram med 45 procent och vid Umeå universitet ses en ökning med 21 procent, totalt 75 förstahandssökande.
Anders Fällström, vicerektor vid Umeå universitet med ansvar för utbildning, anser att siffrorna stärker bilden av Umeå universitet som ett universitet med attraktionskraft, även internationellt.

– Det här är väldigt positiva siffror. Internationella studenter höjer kvaliteten i våra utbildningar genom sitt deltagande, och gör också att vårt globala engagemang blir starkare. Genom att bedriva internationella masterprogram kan vi ta ansvar för kunskapsutveckling i stora delar av världen. Dessutom ger de internationella studenterna våra svenska studenter möjlighet till nya perspektiv från andra kulturer, säger Anders Fällström.

Sammantaget erbjuder 13 svenska universitet och högskolor 321 internationella utbildningar våren 2017, lika många som våren 2016. Antalet masterprogram ökar från 17 till 20, medan internationella kurser minskar från 302 till 299. Dessutom finns det två internationella program på grundnivå att söka, precis som förra våren.

Totalt sett i landet är det 8 procent färre sökande till internationella kurser och program på grundnivå. Tre av elva lärosäten får dock ökat söktryck till internationella kurser.

De sökande till internationella kurser och program på grundnivå får sina första antagningsbesked den 12 oktober, medan sökande till masterprogram får vänta till den 19 oktober.

Läs mer hos Universitets- och högskolerådet

För mer information, kontakta gärna:

Anders Fällström, vicerektor vid Umeå universitet med ansvar för utbildningTelefon: 090-786 66 28, 070-493 85 27
E-post: anders.fallstrom@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz