"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-01-21

Ökat söktryck till internationella masterprogram

NYHET Antalet sökanden till internationella magister- och masterprogram vid Umeå universitet med start hösten 2016 har gjort en dramatisk ökning med hela 67 procent i årets ansökningsomgång. Nu är antalet sökanden uppe på 7 700 studenter. Detta enligt senaste statistik från Universitets- och högskolerådet (UHR).

Totalt 7 700 blivande studenter har ansökt till ett masterprogram vid Umeå universitet. Det är en ökning med 67 procent jämfört med de 4 621 personer som sökte till hösten 2015. I årets omgång mottog Umeå universitet ansökningar från drygt 140 länder med det största antalet sökanden från Bangladesh, Egypten, Pakistan, Ghana och Etiopien. Statistiken visar även en tydlig ökning i ansökningar från Indien, Kina och Storbritannien.

Av de sammanlagda ansökningarna till Umeå universitets 32 internationella magister- och masterprogram var 38 procent förstahandssökanden (2 963 ansökningar). Det är en ökning med 32 procent jämfört med antalet förstahandssökanden förra året (2 242 ansökningar). Masterprogrammet i fri konst inkluderas inte i statistiken på grund av ett senare sista ansökningsdatum.

När Sverige övergick till ett avgiftsbaserat system för internationella studenter för ett par år sedan tvingades universitetet tänka om kring sättet som det når ut till internationella studenter på:

– Universitetet har jobbat med olika kanaler och metoder för att öka vår synlighet internationellt, inklusive ett hårt arbete med utökade digitala mediakampanjer, alumnnätverk och samarbeten med andra svenska universitet. Det var särskilt glädjande att se ökningar i antalet ansökningar från Kina och Indien, två länder som vi har fokuserat extra på för att öka vår synlighet där, säger Gregory Neely, enhetschef vid International Office.

De sju populäraste masterprogrammen

De internationella masterprogrammen vid Umeå universitet som har tagit emot flest ansökningar inför hösten 2016 är listade nedan (med nuvarande antal sökanden och procentuell ökning jämfört med 2015 i parentes):

  • Masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 120 hp (881 sökande, +85 %)
  • Masterprogrammet i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, 120 hp (536, +133 %)
  • Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap, 60 hp (529, +37 %)
  • Masterprogrammet i finansering, 120 hp (516, +88 %)
  • Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering, 120 hp (479, +77 %)
  • Masterprogrammet i management, 120 hp (463, +74 %)
  • Masterprogrammet i molekylärbiologi, 120 hp (356, +50 %)

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap var bland de femton mest populära programmen i Sverige (bland över 700 program totalt), med 881 sökanden.

15 januari 2016 var sista ansökningsdatum för ansökningar från personer utanför Sverige inför hösten 2016. De sökande måste slutföra sin ansökan senast 1 februari genom att skicka in sina slutgiltiga dokument och betala ansökningsavgiften till Antagningen (i de fall det krävs). Sena ansökningar kan godtas, men handläggs först efter de som har inkommit i tid.

Antagningsbeskeden skickas ut 29 mars.

Läs mer om våra masterprogram

Källa: Universitets- och högskolerådet (UHR)

Foto: Ulrika Bergfors-Kriström

Redaktör: Anna Lawrence