"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-20

Ökat söktryck till lärarutbildningen

NYHET Antalet förstahandssökande till lärarutbildningen har fördubblats sedan förra hösten, och det är främst de långa programmen som lockar.

– Söktrycket ser mycket bra ut! Det är glädjande att många åter har fått upp ögonen för lärarutbildningen efter förra årets turbulens kring examensrätterna, säger Anders Råberg, studievägledare på lärarutbildningen.

Förskolläraprogrammet har alltid varit populärt och har även denna höst flest sökande. Även grundlärarprogrammet har ett ökat söktryck, ett exempel är grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 som lockar dubbelt så många sökande jämfört med förra hösten. På ämneslärarprogrammets inriktning mot årskurs 7-9 har antalet förstahandssökande tredubblats och på inriktningen mot gymnasieskolan fördubblats.

¬ Detta kan förklaras med att man har uppfattat att Umeå har bra bredd på lärarprogram och kan erbjuda en utbildning mot alla skolans verksamheter. Vi har även gjort det möjligt kunna göra friare val av ämnen på ämneslärarprogrammet, vilket kan vara förklaringen till att fler sökt sig till de programmen, menar Anders Råberg.

Yrkeslärarprogrammet gör en omstart hösten 2012 efter ett års uppehåll och har också ett kraftigt ökat antal sökande.

Till lärarutbildningens långa program räknas förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet (inriktningarna fritidshem, förskoleklass och åk 1-3, åk 4-6, ämneslärarprogrammet (inriktningarna åk 7-9, gymnasieskolan).

Redaktör: Eva Stoianov