"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-01-30

Ökat stöd för att strålbehandling minskar risken att avlida vid aggressiv prostatacancer

NYHET Patienter med stora och lokalt aggressiva prostatatumörer får kraftigt förbättrad överlevnad efter lokal strålbehandling. Det visar en uppdatering av en unik nordisk prostatacancerstudie, som leds från Umeå universitet.

Den svensk-norska prostatacancerstudien, SPCG-7/SFUO-3, har tidigare visat att lokal strålbehandling kan halvera dödligheten hos patienter med större och aggressiva tumörer. Nya data från samma studie, som presenteras på den internationella cancerkonferensen ASCO-GU, uppvisar ännu bättre resultat.

– De nya resultaten med längre uppföljningstid visar att risken att avlida i sin aggressiva prostatacancer minskar till en tredjedel tack vare tillägget av strålbehandling, säger Anders Widmark, överläkare vid Norrlands universitetssjukhus och professor vid institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, som leder den aktuella studien.

I Sverige får knappt 10 000 personer diagnosen prostatacancer varje år. Det är därmed den absolut vanligaste enskilda cancersjukdomen. Som hormonell behandling har enligt svensk tradition använts ett så kallat antiandrogen, det vill säga en tablett som bromsar cancercellernas tillväxt genom att blockera den stimulerande effekten av testosteron.

I den nordiska studien, SPCG-7/SFUO-3, har man studerat två olika behandlingsmodeller för patienter med lokalt avancerade prostatatumörer eller med mindre prostatatumörer som har ett aggressivt beteende. Den ena gruppen fick antihormonbehandling med tillägg av strålbehandling, medan den andra enbart fick antihormonbehandling i form av tre månaders kastrering, följt av tablettbehandling/antiandrogener.

Studien visade redan 2009, med sju års uppföljning, att män med lokalt aggressiv prostatacancer fick en betydande vinst med tillägget av strålbehandling mot enbart anti-hormonbehandling. Anders Widmark berättar att dessa resultat, som publicerades i tidskriften Lancet, förändrade behandlingstraditionen i världen så att fler män, framför allt de äldre, nu får strålbehandling och antihormonbehandling i stället för enbart antihormonbehandling.

Den nya elvaårsuppföljningen av studiematerialet förstärker slutsatserna i Lancetstudien och visar dessutom ännu bättre resultat. I den grupp som fick strålbehandling, som tillägg till antihormonbehandling, ökade andelen patienter som hade avlidit 10 till 15 år efter cancerdiagnos, endast med 4 procentenheter, från totalt 8 till 12 procent. Detta ska jämföras med gruppen som endast fick antihormonbehandling, där andelen avlidna patienter ökade med 12 procentenheter, från 19 procent till 31 procent.

– Detta betyder att av de som har en lokalt aggressiv prostatacancer och får strålbehandling samt antihormoner, riskerar endast drygt var tionde patient att avlida under en 15-årsperiod efter diagnos. Det är väldigt glädjande resultat, säger Anders Widmark.

Vidare visar studien att livskvaliteten i stort sett var likvärdig mellan de två behandlingsgrupperna, förutom liten förväntad ökning av tarm- och urinvägsbesvär och något försämrad sexuell funktion hos deltagarna i den grupp som fick strålbehandling som tillägg.

Studien SPCG-7/SFUO-3, har genomförts inom ramen för Skandinaviska Prostatacancergruppen (SPCG) och Svensk Förening för Urologisk Onkologi (SFUO), och omfattar totalt 880 patienter från ett 40-tal kliniker i Norge och Sverige. De aktuella studieresultaten presenteras av professor Sophie Fosså, Universitetet i Oslo, på ASCO-GU-mötet i San Fransisco den 30 januari 2014.
Läs ett abstract från studien.
För frågor om studien, kontakta gärna Anders Widmark, professor vid institutionen för strålningsvetenskaper, enheten för onkologi, Umeå universitet. Han kan nås på:Telefon: 070-584 43 30
E-post: anders.widmark@onkologi.umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz