"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-11

Okunskap om samisk kultur grogrund för diskriminering

NYHET Sju akademiker och forskare från Luleå och Umeå universitet skriver i en debattartikel i Västerbottens-Kuriren om att "beslut och offentlig debatt som rör samiska frågor präglas allt för ofta av osaklighet och okunskap."

Foto: © Elin Berge/Moment

Ur artikeln: "Det handlar inte om enskilda händelser eller olyckliga missuppfattningar. Problematiken är genomgripande och visar på en ständigt pågående strukturell diskriminering som vi alla har ett ansvar att bryta."

"Med detta inlägg, som tar sin utgångspunkt i våra samlade erfarenheter, vill vi belysa den strukturella diskrimineringens problematik och möjliga åtgärder utifrån tre perspektiv: kunskap, ansvar och reflektion."

Läs hela debattartikeln på vk.se

Redaktör: Per Melander