"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-07

Ole Suhr och ytterligare 7 forskare tilldelas Kungl. Skytteanska samfundets pris

NYHET Kungl. Skytteanska samfundet i Umeå har beslutat att dela ut Margareta och Eric Modigs pris till Ole Suhr, professor i medicin. Suhr tilldelas priset, som är dedicerat till en skicklig forskare inom Umeå universitets medicinska fakultet, för sin forskning kring familiär amyloidos med polyneuropati, Skellefteåsjukan.

Denna dominant ärftliga sjukdom ger en inlagring av sjukdomsframkallande amyloid i exempelvis öga och hjärta med rytmrubbningar som följd. Ole Suhrs forskning är fokuserad på inlagringen i hjärtat. Han är en internationell auktoritet som kliniker och har bland annat studerat farmakologisk behandling av amyloidos. Han har en nyckelroll vid uppbyggnaden av internationella register och han är den viktigaste klinikern i ett stort EU-projekt där hans insatser för påverkan på hjärtat är särskilt betydelsefulla.

Prissumman är 200.000 kronor.

Samfundets kulturpris till John Söderströms minne har tilldelats Curt Lofterud, författare, hembygdsvårdare, f.d. universitetslektor. Priset är på 30.000 kronor.

Curt Lofterud är en gigant inom jämtländsk hembygdsrörelse och jämtländsk lokalhistorieforskning. Mest känd är han för det arbete han lagt ner vid hällristningarna vid Glösa, Alsen, som med stöd av hans kunskap, intresse och okuvliga vilja har utvecklats till en turistattraktion med tusentals besökare varje år. Curt Lofterud är också författare och har spridit och populariserat sin jämtländska hembygds rika innehåll av historisk och geografisk karaktär, dels i ett femtiotal böcker främst för barn och ungdom om historia och natur på lokal- eller landskapsnivå, dels med artiklar i lokal- fack- och rikspress.

Skytteanska samfundet har dessutom beslutat utdela sju priser på 30.000 kronor vardera till yngre, välförtjänta forskare vid de norrländska universiteten. Priserna kommer att utdelas vid universitetens högtidsdagar. Pristagarna är:

Vid Umeå universitet:

- humanistiska fakulteten, fil. dr Philip Buckland, institutionen för idé och - samhällsstudier - medicinska fakulteten, med. dr Richard Lundmark, institutionen för medicinsk kemi och biofysik - samhällsvetenskapliga fakulteten, fil. dr Linda Lundmark, kulturgeografiska institutionen
- teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, fil. dr Åke Brännström, institutionen för matematik och matematisk statistik,

Vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå:

- skogsvetenskapliga fakulteten, fil.dr Cecilia Håkansson, institutionen för skogsekonomi

Vid Luleå tekniska universitet:

- teknikvetenskapliga fakulteten, fil.dr Jurate Kumpiene, institutionen för avfallsteknik

Vid Mittuniversitetet:

- fil. dr Per Edström, institutionen för teknik, fysik och matematik

Till den mest välförtjänta avgångseleven vid Konsthögskolan vid Umeå universitet Mariel Rosendahl, och den mest välförtjänta avgångseleven vid Musikhögskolan i Piteå, gitarristen Christian Andersson utdelas priser på vardera 30.000 kronor.

Redaktör: Carina Dahlberg