"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-05-11

Olika aspekter rörande unifiering I flervärd logik

NYHET Unifiering är en fundamental process som fungerar som bas för många metoder för automatisk deduktion. Inom det kategoriteoretiska området studerar María Ángeles i sin avhandling olika aspekter rörande unifiering i flervärd logik.

Bidraget från kategoriteori till matematisk logik baseras på det faktum att många logiska konstruktioner kan karakteriseras med hjälp av relativt få kategoriska konstruktioner. Unifiering försöker identifiera två uttryck, så kallade “termer”, genom att ersätta vissa enklare uttryck med mer komplicerade uttryck. En kategorisk ansats för att generalisera termkonceptet presenteras i avhandlingen. Denna ansats är baserad på studier av kompositionen av vissa strukturer som kallas ”monader”.

I denna avhandling har en studie av allmänna tekniker för monadkomposition utvecklats och en visuell notation introducerats för att tillhandahålla bevisstöd. En generaliserad term kan ses som en flervärdesmängd av termer med andra ord elementen har en medlemsgrad i mängden. För att kunna avgöra graden av likhet mellan två generaliserade termer har studier gjorts av relationer. I detta sammanhang tillhandahåller koncepten generaliserade termer och likhetsrelationer en ansats till och viktiga verktyg för flervärdesunifiering.

Måndagen den 24 maj försvarar María Ángeles Galán García, institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Categorical Unification Svensk titel: Kategorisk unifiering Disputationen äger rum kl. 13.15 i sal MA121, MIT-huset. Fakultetsopponent är Professor José Meseguer, Department of Computer Science, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.

E-publicering av avhandlingen:
publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=245

María Ángeles Galán García är född i Málaga, Spanien.

María Ángeles nås på:Institutionen för datavetenskap, Umeå universitetTel: 090-786 96 72
E-post: magalan@cs.umu.se.

Redaktör: Carina Dahlberg