"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-02-25

Olika celltyper samarbetar i hög grad för att bilda växtens vattenrörsystem

NYHET Vatten transporteras i växter i xylemet, ett rörsystem uppbyggt av specialiserade celler som är döda och tomma. Att olika typer av celler samarbetar, i större utsträckning än man tidigare trott, för att bilda xylemet är slutsatsen i Sacha Escamez avhandling. Den nya kunskapen kan användas i arbetet med att modifiera och förbättra vedbiomassas egenskaper.

Bilden: Sacha Escamez har utfört sina doktorandstudier på Umeå Plant Science Center – en världsledande forskningsmiljö inom växtbiologi. Han försvarar sin avhandling vid Umeå universitet fredag 4 mars.

Xylemvävnaden i växter (kallas ved i träd och buskar) är mycket viktig eftersom den transporterar vatten från rot upp till blad samt ger växten stadga. Xylemet bildas genom att en del av cellerna i kärlvävnader hos växter är "självförstörande". De dör, töms på innehåll och de ihåliga cellväggar, med öppna ändar, som kvarstår bildar rörsystem.

Sacha Escamez har i sitt avhandlingsarbete upptäckt att dessa självförstörande celler ser till att skydda de omgivande cellerna från potentiell skada kopplad till den programmerade celldöd som sker i vedbildande celler. Samtidigt tillhandahåller de omgivande cellerna de vedbildande cellerna med molekyler som bidrar till att bygga starka cellväggar för att effektivt kunna transportera vatten.

Xylemvävnaden är ett rörsysytem som transporterar vatten från rot upp till blad. Xylemet är synligt som ved i stammar och ”nerver” i blad. Källa: Flickr

Den nya kunskapen om att cellulärt samarbete vid vedbildningen i växter sker i större utsträckning än man tidigare trott har betydelse för kvalitet och kemisk sammansättning av ved.

– Att känna till detta är inte bara värdefullt ur en grundforskningssynvinkel; det är också en kunskap som kan användas för att modifiera och förbättra vedbiomassans egenskaper, särskilt med målet att producera andra generationens biobränslen och gröna kemikalier, säger Sacha Escamez.

Andra generationens biobränslen är ett samlingsnamn för biobränslen framställda från ved- och vedliknande biomassa, oavsett tillverkningsprocess. Det är alltså biobränsle gjort av trä, barr, strån och liknande. Gröna kemikalier är kemikalier som erhålls genom konvertering av träbaserad biomassa.

Experimenten har Sacha Escamez utfört på modellväxten backtrav, Arabidopsis thaliana.

Sacha Escamez har genomfört studien inom forskningsmiljön Bio4Energy.

Avhandlingen har publicerats digitalt

Om Bio4Energy:

Bio4Energy är en stark forskningsmiljö inom bioenergi- och bioraffinaderi. Miljön inbegriper Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och Luleå tekniska universitet, forskningsinstitut och ett omfattande industrinätverk.
http://www.bio4energy.se  

För mer information, kontakta gärna:

Sacha Escamez, institutionen för fysiologisk botanikTelefon: 090-786 85 99
E-post: sacha.escamez@umu.se

Pressbild för nedladdning. Foto: Ingrid Söderbergh

Om disputationen:

Fredagen den 4 mars försvarar Sacha Escamez, Institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Xylem cells cooperate in the control of lignification and cell death duting plant vascular development. Svensk titel: Xylemcellernas samverkan för att kontrollera lignifiering och celldöd i växternas vaskulärvävnad.Disputationen äger rum klockan 13.00 i sal Kb3A9, KBC-huset.
Fakultetsopponent är Dr Andrew Groover, USDA Forest Service, Institute of Forest Gentics, Associate Adjunct Professor, Department of Plant Biology, University of California Davis.

Redaktör: Ingrid Söderbergh