"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-09-10

Olika strategier när unga etablerar sig på arbetsmarknaden

NYHET Unga människor möter allt större svårigheter när de ska ta sig in på arbetsmarknaden. Många vet inte vilket yrke de ska satsa på och de känner sig själva ansvariga för hur väl de lyckas. Om ungas etableringsprocess i arbetslivet handlar Lena Lidströms avhandling ”En resa med osäkra mål”.

Studien grundar sig på intervjuer med 52 arbetslösa, unga vuxna mellan 25 och 29 år, och belyser frågor som: Hur hanterar unga människor idag den utsträckta och mer komplexa övergången från skola till arbete, och vilken betydelse har offentlig karriärvägledning?

Etableringen i arbetslivet skildras som en mödosam och osäker resa. De unga vuxna försöker ta tillvara sina talanger och öka sin kompetens för att få tillgång till utvecklande jobb med hyfsade arbetsvillkor. Karriärvägledning påverkar övergångarna framförallt vid valet till gymnasieskolan och vid arbetslöshet, men många av de intervjuade uppfattar servicen meningslös eftersom den inte utgår från individens behov och önskemål.

- I studien framkommer påfallande skillnader mellan de unga vuxna, säger Lena Lidström.

Bland annat identifierar hon fyra olika etableringsmönster. Drygt hälften av de intervjuade följer ett splittrat jojomönster med omväxlande utbildning, arbete och arbetslöshet. Övriga har ett stabilare mönster antingen i utbildning, arbete eller i utanförskap. Resultaten visar också hur familjebakgrund, kön och etnicitet påverkar deras val, liksom att bostadsortens villkor och kultur bidrar till specifika problem och strategier.

- De unga vuxna agerar alla för meningsfullhet, trygghet, värdighet och fortsatta relationer, men vad det innebär varierar dock, menar Lena Lidström.

Fredagen den 18 september försvarar Lena Lidström, Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, Umeå universitet, sin avhandling med titeln En resa med osäkra mål. Unga vuxnas övergångar från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv. Disputationen äger rum kl. 10.00 i Naturvetarhuset, N320. Fakultetsopponent är professor Héctor Pérez Prieto, Karlstads universitet.

Lena Lidström kan kontaktas via telefon 090-786 63 82, 070-225 95 70 eller via e-post lena.lidstrom@educ.umu.se

Läs hela avhandlingen

Redaktör: Eva Stoianov