"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-06-13

Olle Holmberg får Fridtjuv Berg-priset 2008

NYHET Lärarförbundets nationella pedagogiska pris tilldelas år 2008 förre chefen för lärarutbildningen vid Malmö högskola Olle Holmberg för hans arbete med att utveckla förutsättningarna för forskning och forskarutbildning inom lärarutbildningens område.

Olle Holmberg har i sin mångåriga verksamhet betonat läraryrket som en profession vilken baseras på dels sammanhållandet av teori och praktik, dels på sammanflätade kunskapsfält unika för yrket. Till stöd för lärarprofessionens utveckling har han aktivt verkat för forskningens och forskarutbildningens plats inom lärarutbildningsområdet som ett medel för formandet av ett professionsspråk och professionskunskap. Genom betoningen av forskning och forskarutbildning som nödvändiga förutsättningar för utvecklingen av läraryrkets kunskapsbas har han också medverkat till att forma ett professionsspråk förmöget att på områdets egna villkor beskriva och utveckla vad han själv betecknat som ”läreriets” särart liksom dess samband med andra yrken.

Även som aktör i en rad utredningar av vilka särskilt kan nämnas Lärarutbildning i förändring (1996) samt Lärarutbildningskommittén (1999) har Olle Holmberg arbetat för att förstärka förutsättningarna för en forskningsbaserad lärarutbildning och för den utbildningsvetenskapliga forskningens utveckling. Olle Holmberg har därutöver också medverkat till att nya samverkansformer mellan lärarutbildning och skola skapats i detta avseende.

Priset, som är på 50 000 kronor, utdelas för framstående forskningsinsatser inom området lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet, eller för främjande av sådan forskning och forskarutbildning. Prismottagaren utses av en nationell jury och priset utdelas vid universitetets årshögtid lördagen den 18 oktober.

För ytterligare information, kontakta:Björn Åstrand, dekanus Tel 070-642 42 12
E-post: bjorn.astrand@educ.umu.se

Redaktör: Lars Erik Öhlund