"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-07

Olof Lindahl tilldelas Erna Ebelings pris

NYHET Erna Ebelings pris till främjande av forskning och utveckling inom medicinsk teknik tilldelas i år Olof Lindahl, Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF), Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.

Svenska läkaresällskapet har på förslag av Svensk förening för medicinsk teknik och fysik, MTF, tilldelat Erna Ebelings pris för 2008 till professor Olof Lindahl, Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF), Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.

Priset motiveras av hans högklassiga forskningsinsatser inom medicinsk teknik, hans omfattande entreprenöriella verksamhet inom området samt för att han har haft huvudansvaret att bygga upp en stark och framgångsrik forskningsmiljö inom ramen för CMTF.

Erna Ebelings fond stiftad av fröken Erna Emilia Ebeling genom testamente den 6 januari 1960 skall främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik. Bland tidigare tunga pristagare kan nämnas Hellmuth Herz, Rune Elmqvist, Torsten Teorell, Carl-Gunnar Engström, Henry Wallman, Bertil Jacobson, Åke Öberg, Kjell Lindström, Lars Eriksson, Ingemar Lundström, Thomas Laurell och Sune Svanberg.

Redaktör: Carina Dahlberg