"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-08-15

Om etiska problem när människor ska studeras

NYHET Trots riktlinjer och lagar uppstår ofta konflikter mellan olika slags etiska hänsyn vid studier av människor och de sammanhang de verkar i. I en ny antologi berättar forskare inom vård, omsorg, skola och internet om konkreta och oväntade etiska dilemman de mött i sin forskning. Redaktörer är Hildur Kalman och Veronica Lövgren vid Umeå universitet.

– Det här är en av de första böckerna på svenska där forskare lyfter fram etiskt problematiska situationer som de stött på i sin forskning, och diskuterar hur de på olika sätt försökt hantera dessa, säger Hildur Kalman, docent i vetenskapsteori och universitetslektor vid institutionen för socialt arbete.

Boken Etiska dilemman inleds med att ställa frågan: är det inte självklart att forskning ska gagna människor och inte utsätta dem för risk? Genom historien har dock flera övergrepp skett i forskningens namn, och de två redaktörerna menar att inte ens nutida föreskrifter alltid räcker till.

Några knepiga situationer som forskare ställs inför är exempelvis: Vad gör en forskare som får reda på känslig information som inte ingår i studien? Riskerar elever och sjuka att bli utpekade och utsatta av att delta i ett forskningsprojekt? Ska personliga bloggar ses som privata dagböcker eller offentligt material?

Att söka kunskap om och inom olika vårdinrättningar innebär ofta andra forskningsetiska utmaningar. Är det exempelvis okej att chefen väljer ut vilka som ska intervjuas när en arbetsmiljö ska utvärderas? Om det är svårt att få klinikchefer att samarbeta, ska då ingen granska tvångsvården?

Ett annat exempel handlar om kravet på informerat samtycke, som är tänkt att skydda de som studeras från skada genom att de själva får ta ställning till om de vill delta eller inte. Att följa den till synes oomtvistade rekommendationen visade sig vara problematiskt i åtminstone ett fall.
– En internetforskare skulle studera bloggar av unga kvinnor med ätstörningar. Efter att en kvinna tillfrågats och samtyckt till att delta i studien, ändrade hennes blogg karaktär och sjukdomssymptomen såg ut att eskalera. Troligtvis hade uppmärksamheten från forskaren triggat hennes sjukdom, berättar Veronica Lövgren.

I antologin deltar tolv forskare, de flesta verksamma vid Umeå universitet. Boken går att beställa från Gleerups Utbildning AB.

För mer information, kontakta:

Hildur Kalman, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet Telefon: 090-786 6572
E-post: hildur.kalman@socw.umu.se

Veronica Lövgren, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet Telefon: 090-786 7652
E-post: veronica.lovgren@socw.umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall