"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-05-31

Om hur ekonomisk liberalisering förändrar livet i Laos

NYHET En ny avhandling analyserar hur den globala ekonomin påverkar människors vardagsliv i Laos och hur försörjningsmöjligheterna och relationerna mellan män och kvinnor på olika platser i landet förändrats. Avhandlingen försvaras av Damdouane Khouangvichit, Umeå universitet, den 4 juni.

I likhet med många andra länder i Sydostasien har Laos genomgått en ekonomisk liberalisering sedan slutet av 1980-talet, vilket inneburit ökade utländska direktinvesteringar och ökad internationell turism. Avhandlingen visar hur detta skapat nya strategier för hur människor försörjer sig, samtidigt som tidigare levnadssätt och försörjningar underminerats.

Avhandlingen baseras på två studier. Den första behandlar fem byar runt den stora guld- och koppargruvan i Sepone i södra Laos, där utländskt kapital investerats sedan slutet på 1990-talet och där gruvbrytningen fått betydelse för människorna. Den andra studien berör den lilla staden Vang Vieng norr om huvudstaden Vientiane, där internationell turism expanderat kraftigt under 2000-talet.

Studien berättar om hur förändringar skett både ekonomiskt, socio-kulturellt och med avseende på genusrelationer i båda områdena. I Sepone lönearbetar kvinnor i verksamheter runt om och i gruvan och i Vang Vieng är kvinnor drivande i familjeföretag inom turismen. Samtidigt är tillgången till arbete ojämnt fördelat mellan olika grupper i lokalsamhällena och försörjningarna upplevs som osäkra och kortsiktiga. I Sepone berättar kvinnorna om förlust av odlingsmark, ökad social ojämlikhet och starkt beroende av gruvföretagets agerande. Kvinnorna i Vang Vieng har fått större inflytande över sin försörjning och beskrivs som ”marknadens mödrar”. Studierna vittnar om att kvinnors ekonomiska position stärkts i båda områdena, men en motsvarande förändring syns inte i politiska beslutsprocesser eller i fördelningen av hushållsarbete.

Fredagen den 4 juni försvarar Damdouane Khouangvichit, kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Socio-Economic Transformation and Gender Relations in Lao PDR. Svensk titel: Socio-ekonomisk transformation och genusrelationer i Lao PDR. Disputationen äger rum kl 10.15 i sal N320, Naturvetarhuset. Fakultetsopponent är Professor Jonathan Rigg, Department of Geography, University of Durham, UK.

För mer information kontakta:Damdouane Khouangvichit (talar engelska)Kulturgeografiska institutionenTelefon: 090-7865896
E-post: damdouane.khouangvichit@geography.umu.se, damdouanek@yahoo.com

Läs hela eller delar av avhandlingen

Redaktör: Eva Stoianov