"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-10

Om kalciumsignalernas betydelse för reglering av immunförsvaret

NYHET Det kalciumreglerade proteinet calmodulin spelar en central roll i aktiveringen av immunförsvarets celler. En del av hur detta går till visar den avhandling som Sofia Edin försvarar vid Umeå universitet 14 november.

NF-κB-proteiner är viktiga för att kunna aktivera försvaret mot infektioner och för att styra inflammationsprocesser. Om regleringen av NF-κB på något sätt störs kan det leda till allvarliga sjukdomar som allergi, astma, reumatism, åderförkalkning, Alzheimers demens, Parkinsons sjukdom och olika typer av cancer.

Att immunförsvarets celler kan försvara kroppen mot infektioner är beroende av översättning av gener och därigenom produktion av de proteiner som behövs. Att en viss gen ska översättas styrs av en grupp proteiner som kallas transkriptionsfaktorer. Till dessa hör NF-κB som spelar en mycket viktig roll i regleringen av gener som är viktiga i immunförsvaret eller för styrning av celltillväxt och cellöverlevnad. Studier av NF-κB är därför viktiga för att öka förståelsen för hur NF-κB-proteiner styrs och därmed öppna för möjligheter att behandla många sjukdomar genom riktad kontroll av NF-κB-proteiners aktivitet.

Kalciumjoner spelar en viktig roll i aktiveringen av immunförsvarets celler, och deras mest använda kalciumdetektor är proteinet calmodulin. Sofia Edins avhandling beskriver hur calmodulin som bundit kalcium medverkar i regleringen av NF-κB-proteiners aktivitet. Detta sker dels genom att calmodulin direkt binder både till vissa NF-κB-proteiner och till ett protein som medverkar vid aktiveringen av NF-κB i immunförsvarsceller. Det sker också genom att calmodulin deltar indirekt i regleringen av NF-κB i immunförsvarsceller via ett calmodulinberoende enzym. Resultaten som presenteras i avhandlingen beskriver därigenom flera olika mekanismer genom vilka kalciumsignaler reglerar NF-κB-proteiners aktivitet och därmed immunförsvaret.

Sofia Edin, som kommer från Pålsträsk i Älvsbyns kommun, Norrbotten, finns vid Institutionen för molekylärbiologi, tel. 090-785 25 19, e-post sofia.edin@molbiol.umu.se.

Fredag 14 november försvarar Sofia Edin, Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Calmodulin Mediated Regulation of NF-κB in Lymphocytes.
Disputationen äger rum kl 09.00 i Major Groove, byggnad 6L, Institutionen för molekylärbiologi. Fakultetsopponent är professor Sam Okret, Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska institutet.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=1895

Redaktör: Bertil Born