"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-13

Om kunskap i en digital tid

NYHET Mikael Wiberg, professor vid institutionen för Informatik, Umeå universitet, berättar i en inspelning från UR:s högskolekonferens om hur samhället i snabb takt förändras med digital teknik.

I december 2012 var professor Mikael Wiberg en av huvudtalarna för URs högskolekonferens SAMTIDEN. Temat för konferensen var öppen kunskap, kunskapsutveckling och kunskapsspridning - hur digital teknik förändrar sätten vi når kunskap på och hur kunskap skapas och sprids.

Den föreläsning som Mikael Wiberg höll finns nu tillgänglig på Youtube där Wiberg bland annat talar om hur tid och rum förändras med sociala medier och internet. Se Mikael Wibergs föredrag samt den efterföljande paneldiskussionen.

Ytterligare talare under konferensen var Erik Fichtelius, vd för UR, Åsa Bergenheim, tidigare prorektor vid Umeå universitet och numera rektor för Karlstads universitet, samt Agneta Stark, företagsekonom, författare, och tidigare rektor vid Högskolan Dalarna.

Redaktör: Mikael Hansson