"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-01-18

Om våldtagna män i medicinsk praktik

NYHET Det finns en begränsad kunskap om våldtäkt på män. Samtidigt har det börjat uppmärksammas i samhällsdebatten. I en ny avhandling vid Umeå universitet, utgår etnologen Jens Lindberg från sjukvårdens arbete, hur dessa frågor hanteras och hur manliga våldtäktsoffer tas emot.

Jens Lindberg Foto: Elin Berge

Avhandlingen finns utgiven av Carlsson bokförlag och i ett pressmeddelande därifrån berättas bland annat om hur den svenska sjukvårdens omhändertagande av våldtagna män varierar och många vårdmiljöer saknar rutiner för patientgruppen. Här beskrivs hur vårdideal vävs samman med föreställningar om bland annat kön och sexualitet. 

Avhandlingen visar sjuk- och våldtäktsvårdens olika former och hur dessa har betydelse för våldtäktsutsatta män. På så sätt åskådliggöörs den komplexitet, de samspel och mönster som präglar vårdarbete, och det ger nya perspektiv på våldtäkt på män som vård- och samhällsfenomen. 

Avhandlingen är en av de mer omfattande vetenskapliga studierna som ägnats ämnet våldtäkt på män. 

Avhandlingen Orsak: Våldtäkt. Om våldtagna män i medicinsk praktik finns utgiven på Carlsson bokförlag

Kontakt:

Jens Lindberg, jens.lindberg@umu.se, tel. 090-786 67 82

Avhandlingen ägde rum den 18 december 2015 och opponent var Ingeborg Svensson, docent, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet.

Redaktör: Per Melander