"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-09-12

Omkring tolv miljoner kronor till Umeå universitet

NYHET Regeringen föreslår i budgetpropositionen att 240 miljoner kronor satsas på högre kvalitet i högskolan under 2008. Umeå universitet tilldelas omkring tolv miljoner kronor.

– Vi är glada över satsningen och att man växlar från kvantitet till kvalitet. Vår tilldelning motsvarar fem procent av den totala summan och det är den summa som vi har förväntat oss. Tilldelningen följer en fördelningsnyckel som gör att de lärosäten som har proportionellt mer teknik och naturvetenskap också får mer pengar, säger Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet.

Regeringen fördelar de nya resurserna främst till de utbildningar som nu har lägst kostnad per plats. Det är humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi. Per student och år blir ökningen 1 300 kronor. Inklusive ökningen för 2007 är ökningen 2 300 kronor, vilket motsvarar en ökning med drygt tio procent per plats. Nytt för i år är att kvalitetspengarna också går till naturvetenskap och teknik. Där blir ökningen cirka 1 000 kronor per student och år.

– Vi välkomnar det ekonomiska tillskottet, som är helt nödvändigt för att vi skall kunna erbjuda utbildningar inom dessa områden av hög kvalitet. Dagens resursfördelningssystem bygger på en förlegad bild av högskoleundervisning och slår särskilt hårt mot det humanistiska-samhällsvetenskapliga området. För att komma tillrätta med problemet krävs stora satsningar och det är vår förhoppning att man kommer att fortsätta på den inslagna vägen, säger prorektor Åsa Bergenheim.

Kontaktperson:Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitetTel: 090-786 53 50
Mobil: 0703-18 12 75

Fördelningen av kvalitetssatsningen för 2008 nedbrutet per universitet blir följande:

Lärosäte – Belopp i tkr

Uppsala universitet 19 601Lunds universitet 25 573Göteborgs universitet 20 063Stockholms universitet 27 694Umeå universitet 11 929Linköpings universitet 14 811Karolinska institutet 1 219Kungl. Tekniska högskolan 12 213Luleå tekniska universitet 6 111Karlstads universitet 6 638Växjö universitet 6 406Örebro universitet 6 978Mittuniversitetet 5 494Blekinge tekniska högskola 3 300Malmö högskola 7 193Högskolan i Kalmar 4 722Mälardalens högskola 6 618Gymnastik- och idrottshögskolan 45Högskolan i Borås 3 208Högskolan Dalarna 4 156Högskolan på Gotland 2 358Högskolan i Gävle 5 488Högskolan i Halmstad 4 948Högskolan Kristianstad 3 770Högskolan i Skövde 3 397Högskolan Väst 3 240Södertörns högskola 6 505Chalmers tekniska högskola 8 475
Högskolan i Jönköping 5 438

Redaktör: Carina Dahlberg