"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-01-04

Omsorgsprofessorns möte med vården som nära anhörig

NYHET Hur fungerar vården i livets slutskede när den är som bäst? Det är en av frågorna som diskuteras i det nya numret av Socialvetenskaplig tidskrift, vars redaktion finns vid Umeå universitet.

I bjärt kontrast till de vårdskandaler som varit aktuella under hösten kan vi i nya numret av tidskriften läsa om omsorgsforskaren Rosmari Eliassons positiva upplevelse av vård och omsorg som närstående till en person i livets slutskede. Hon bjuder på en personlig betraktelse av en fungerande vård och omsorg, då individen blir sedd och respekterad och när stort och smått formar en helhet. Just respekten för det individuella är centralt i omsorgsteorin, något som här ges en förebild, ett slags ”best practice”.

I en annan av tidskriftens artiklar får vi följa introduktionen av det manualbaserade Kometprogrammet inom socialtjänsten. Programmet har amerikanska förebilder och målet är att minska konflikterna mellan vuxna och barn. Men hur trogen måste man vara programmet när det ska in i ett nytt sammanhang? Författarnas slutsatser är att interventioner som baseras på antaganden om vad som fungerar riskerar att bli mer resurskrävande än energigivande, och riktlinjer som formulerats från erfarenheter från annat håll kan förvandlas till något som lever sitt eget liv och som tappar riktning och styrfart.

Rubriker och författare till de två artiklarna:

En personlig betraktelse om vård och omsorg
Författare: Rosmari Eliasson, professor emerita i socialt arbete, Lunds universitet

När förpackade idéer möter organisatoriska villkor
Författare: Kerstin Svensson, professor i socialt arbete och Lina Ponnert, universitetslektor i socialt arbete, båda vid Lunds universitet

För friexemplar och mer information, kontakta:

Katarina Andersson, redaktionssekreterare institutionen för socialt arbete, Umeå universitet
E-post: katarina.andersson@socw.umu.se
Telefon: 090-786 6415

Mer information om Socialvetenskaplig tidskrift