"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-04-04

Omtyckt visionär utsedd till pedagogisk pristagare

NYHET Den samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris går i år till Thomas Pettersson, universitetslektor i ekonomisk historia. Priset på 30 000 kronor delas ut vid Umeå universitets vårpromotion den 28 maj.

I prismotiveringen står att Thomas Petterson ”… får priset för sin förmåga att synliggöra behovet av pedagogisk utveckling och samarbete, samt för sina idéer och visioner som också omsätts i praktisk handling. Han är mycket uppskattad både som lärare och kollega, och visar tydliga ledaregenskaper när det gäller pedagogiskt nytänkande liksom i arbetet med att utveckla utbildningen.”

Thomas Pettersson föddes 1968 och växte upp i byn Baggböle utanför Umeå. Han började studera till systemvetare vid Umeå universitet 1990, men intresset för ekonomi och politik blev allt starkare och han bytte till sist inriktning mot nationalekonomi, sociologi och ekonomisk historia. År 1999 avslutades forskarutbildningen med en avhandling om orsaker bakom och konsekvenser av regionalpolitiska transportsubventioner i Norrland. Efter disputationen har Thomas Pettersson arbetat som lärare och forskare i ekonomisk historia.

Han har framför allt undervisat i modern svensk ekonomisk historia, och är studierektor vid institutionen sedan hösten 2010. Thomas Pettersson har tidigare varit programansvarig för samhällsvetarprogrammet, och ansvarar nu för mastersprogrammet i samhällsanalys och utredningsarbete. En av hans främsta drivkrafter i det pedagogiska arbetet är att stärka kursers och programutbildningars arbetsmarknadsprofilering.

Thomas Pettersons forskning handlar om regionala effekter av offentlig upphandling av persontransporter i Sverige, och om kvinnligt företagande i den svenska bioteknikbranschen. År 2000 fick han Uppsala universitets Umeåfonds pris för framstående forskning om norra Sveriges kultur och historia.

Den samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris på 30 000 kronor delas ut vid universitetets vårpromotion den 28 maj.

Foto: Mattias Pettersson

För mer information, kontakta:

Thomas Pettersson institutionen för ekonomisk historia Umeå universitet Tel: 090-786 6234
E-post: thomas.pettersson@ekhist.umu.se

(Foto: Mattias Pettersson)

Redaktör: Camilla Bergvall