"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-12-05

Online-kurs ska öka högskolelärares kunskap och intresse för pedagogisk digital kompetens

NYHET På måndag 9 december sjösätts världens första Kvarken Open Online Course, ett samarbetsprojekt med högskolor i Kvarkenregionen.

Världens första Kvarken Open Online Course (KVOOC) startar måndag 9 december. Samtidigt inleds en serie närstående workshops, med deltagare fysiskt i Umeå och Vasa samt online, med en gemensam målsättning att öka högskolelärarnas kompetens i och intresse för pedagogisk digital kompetens. Frågor som kommer att belysas:

  • Är högskolorna och universiteten i Kvarkenregionen redan inriktade och kompetenta i fråga om digital pedagogik, mitt inne eller i början av anpassningsprocessen till utbildning för en digital generation?
  • Hur beaktas och bedöms pedagogisk digital kompetens vid högskolor och universitet i Kvarkenregionen? Hur ser strategin ut för att förbättra den pedagogiska digitala kompetensen?
  • Hur kan lärarnas pedagogiska digitala kompetens och intresse förstärkas, värdesättas och dokumenteras?

Kursen ges inom utvecklings- och forskningsarbetet "Pedagogisk digital kompetens", ett gränsöverskridande Botnia Atlantica-projekt. I projektet deltar forskare och lärare från Vasa universitet, Åbo Akademi, Vasa yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia och Hanken i Finland samt Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Sverige. Mera information om projektet och dess aktiviteter finns på projektets hemsida