"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-10-01

ÖP: "Han underkänner två domstolar"

NYHET Östersundsposten uppmärksammar den nya boken "Historien och Härjedalsdomen. En kritisk analys", utgiven av CeSam, Umeå universitet, skriven av arkivarien och författaren Lars Rumar. Den 10 september släpptes boken då Lars Runmar även medverkade vid CeSams seminarieserie med föreläsning om bakgrunden till boken och om arbetet med densamma.

Lars Rumar Foto: Per Melander, UmU

Ur artikeln: "Två rättsinstanser, dåvarande Svegs tingsrätt och senare Hovrätten för Nedre Norrland i Sundsvall har slagit fast att samebyarna inte har någon sedvanerätt till vinterbete på privat mark i Härjedalen, i den så kallade Härjedalsdomen. Den vann laga kraft 2004.

Men enligt Lars Rumar, tidigare landsarkivarie vid landsarkivet i Östersund, bygger domen till stora delar på ren mytbildning. 

– Jag har försökt arbeta så vetenskapligt som möjligt med beaktande av såväl argument som motargument. Hade detta inte varit fallet hade boken inte kunnat utges genom ett universitet, så som nu är fallet, säger författaren."

Läs artikeln på op.se

Redaktör: Per Melander