"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-06-03

Opinionsbildning en kärnfråga

NYHET Lokala medier skapade arena för sanningssägarna i kärnkraftsfrågan. Annika Sjölanders analys av Malåfallet visar hur opinionsbildningen blev avgörande och att information och experter sågs som nyckelresurser. Den 4 juni försvarar hon sin avhandling.

Under 1990-talet var Malå i Västerbotten påtänkt som förvaringsort för kärnavfall. Frågan debatterades häftigt och i diskussionen klövs i två delar. Norrlandsperspektivet lyftes fram i båda lägren. Varför skulle kärnsoporna dumpas just i norr? Kunde orten överleva utan de arbetstillfällen som erbjöds? Medierna intog rollen av mötesplats för sanningssägare; både experter och Malåbor fick uttala sig om än på olika plats i tidningen. Misstro, inte minst mot medierna, var ett vanligt inslag. Debatten i kommunen avbröts efter en folkomröstning som resulterade i ett nej till fortsatta platsundersökningar.

Medie- och kommunikationsvetaren Annika Sjölander analyserar i sin doktorsavhandling opinionsbildningens stora betydelse och konsekvenser. Avhandlingen granskar debattens olika uttryck och ställer frågor kring de kärnproblem som aktualiseras, bland annat den (sen)moderna människans tilltro till expertisen och misstro mot politiken. Studien visar på vår oförmåga att hantera osäkerhet, hur information används som en lösning och hur spänningar skapas mellan olika landsändar. Den synliggör också hur viktigt det är att bättre förstå hur journalistiken fungerar, i fall som detta särskilt de lokala medierna. Undersökningen baseras dels på mediestudier, dels på intervjuer med opinionsbildare som SKB och Greenpeace men även lokala aktiva.

Fredagen den 4 juni försvarar Annika Sjölander, Institutionen för kultur och medier, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Kärnproblem. Opinionsbildning i kärnavfallsdiskursen i Malå. Disputationen äger rum kl 13.15 i hörsal F, Humanisthuset. Fakultetsopponent är professor Mats Ekström, Humanistiska institutionen vid Örebro universitet.

Annika Sjölander är född i Umeå, uppvuxen i Kiruna och Luleå. En del av forskarstudierna var förlagda vid University of California, Berkeley.

För mer information eller intervju, kontakta gärna

Annika Sjölander, Institutionen för kultur och medier, Umeå universitetTel: 090-786 79 40, 090-77 83 34, 090-387 76 77
E-post: annika.sjolander@kultmed.umu.se

Läs hela eller delar av avhandlingen på
publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=283.

Redaktör: Helena Vejbrink