"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-02-11

Öppen internationell konferens om prov, urval och antagning

NYHET När den 13:e internationella Swesat-konferensen går av stapeln på Umeå Folkets hus 15–17 juni 2010 blir konceptet helt nytt. För första gången är konferensen – om prov, urval och antagningsfrågor – öppen för fler än Högskoleprovets rådgivande grupp.

Swesat står for The Swedish Scholastic Assessment Test, och är det engelska namnet på det svenska Högskoleprovet. Sedan 1993 har provet, som till största delen görs vid Umeå universitet, haft en internationell rådgivande grupp bestående av forskare från Umeå, Göteborg, Nederländerna, USA och Israel. På senare tid har gruppen samlats i Umeå vartannat år.
– Tidigare konferenser har oftast varit rätt små möten, bara rådgivargruppen, personal från Beteendevetenskapliga mätningar i Umeå och några representanter från Högskoleverket, berättar professor Christina Stage, vetenskaplig ledare för högskoleprovet och även ordförande för den rådgivande gruppen.

Breddad konferens

Inför den här gången föreslog några av institutionens nydisputerade forskare att man skulle anordna en större konferens, med tanke på att så namnkunniga rådgivare borde kunna locka fler deltagare: forskare, utbildningsansvariga och andra som är intresserade av hur urval och antagning går till.
– Vi hoppas på drygt 100 deltagare, de flesta utifrån. De mest långväga som anmält sig hittills kommer från bland annat Chile, Georgien och Azerbajdzjan.

Rättvis antagning

Exakt vilka ämnen som tas upp på konferensen är i skrivande stund öppet, eftersom stoppdatum för papers är den 15 februari, men sannolikt kommer det att handla en del om meritvärdering. – Idag handlar mycket om att skapa rättvisa, säger Christina Stage.
– Det är ofta svårt att jämföra meriter från olika system, och det är ett problem som blivit allt vanligare i takt med ökad rörlighet och internationalisering.

Klart är i alla händelser att huvudtalarna kommer att vara medlemmar ur den rådgivande gruppen: professorerna Michal Beller från Israel, Vim van der Linden från Nederländerna och Ronald K. Hambleton från USA och Jan-Erik Gustafsson från Göteborgs universitet.

Läs mer om konferensen på:
http://www8.umu.se/edmeas/swesatconf/

För mer information:

Christina Wikström tel: +46 90-786 55 70
e-post: christina.wikstrom@edmeas.umu.se

Per-Erik Lyrén tel: +46 90-786 50 83
e-post: per-erik.lyren@adm-umu.se

Redaktör: Michael Nordvall