"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-11-23

Öppen konferens om internetbehandling i Umeå

NYHET Allt fler psykologer har kontakt med sina patienter via nätet, och idag finns internetbaserade behandlingar av till exempel social fobi, depression, spelberoende, ätstörningar och relationsproblem. Den 25 november står Umeå universitet värd för Sveriges första nationella konferens om det nya effektiva sättet att behandla psykisk ohälsa.

– I och med att internetbehandling nu finns med i Socialstyrelsens nationella riktlinjer, tycker vi att det är hög tid för en nationell kunskapssamling, säger Per Carlbring, professor vid institutionen för psykologi och en av initiativtagarna till konferensen.

Många svenskar drabbas någon gång under livet av psykisk ohälsa, och behovet av psykologer är idag större än tillgången. Patienter som behandlas via nätet följer olika självhjälpsprogram på valfri tid och plats, samtidigt som de har regelbunden kontakt med en utbildad psykolog. Varje psykolog hinner på så sätt hjälpa fler patienter, och metoden har i flera studier visat sig fungera bra.

På fredag samlas landets experter på internetbehandling i Umeå för att dela med sig av sina erfarenheter och kunskap.
– Omkring tjugo olika presentatörer kommer att berätta om allt från mobiltelefonbaserad kognitiv beteendeterapi, till en randomiserad kontrollerad studie av psykodynamisk internetbehandling av depression.

Alla är välkomna i mån av plats, och för de som inte har möjlighet att närvara streamas hela konferensen på nätet.

KonferensprogramKonferensprogram

För mer information, kontakta:

Per Carlbring, institutionen för psykologi, Umeå universitet Telefon: 070-0400 399, 090-786 78 33
E-post: per.carlbring@psy.umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall