"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-06-15

Öppet fartyg lyfter havsforskning

NYHET I torsdags invigdes eventet Öppet fartyg på Fotografiska museet i Stockholm, ett evenemang för att lyfta betydelsen av fartygsbaserad forskning och miljöövervakning. Bland de särskilt inbjudna fanns H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

Text: Markus Nordin

Eventets första dag riktade sig till särskilt inbjudna gäster med bland annat representanter från riksdagen, departement, myndigheter, högskolor och WWF, samt hovet genom H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

Förmiddagen inleddes med klimatpolitiska samtal i ledning av Rolf Brennerfelt, styrelseordförande i SLU. Deltog gjorde professor Johan Kuylenstierna, ordförande i klimatpolitiska rådet, Anna Jöborn, VD för Mistra och Emma Nohrén, ordförande i miljömålsberedningen.

Under eftermiddagen hölls en serie miniföreläsningar, med medverkan av Helén Andersson, SMHI, Bastien Queste, Göteborgs universitet, Jonas Hentati Sundberg, SLU, Martin Jakobsson, Stockholms universitet, Lovisa Zillén Snowball, SGU och Johan Wikner, Umeå universitet.

de inbjudna gästerna fick även möjlighet att besöka de tre forskningsfartyg som låg förtöjda utanför kajen vid Fotografiska museet: R/V Svea (SLU), R/V Skagerak (GU) och S/V Ocean Surveyor (SGU).

Öppet fartyg arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med SMHI, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Sveriges geologiska undersökning, Polarforskningssekretariatet och Havs- och vattenmyndigheten.

Läs mer på Öppet fartygs hemsida