"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-10-24

Öppet för sen anmälan inför våren 2020

NYHET Det finns fortfarande möjlighet att söka utbildningar vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper som är öppna för sen anmälan.

Nedan listas kurser som du kan söka utan förkunskap och som ges på distans under våren 2020 och som är öppna för sen anmälan. 

Berättandets betydelser
Vad betyder berättandet för kultur och identitet? Hur har berättandet använts i olika former och syften i folklig tradition? Kursen behandlar vardagligt berättande i muntliga och medierade former med utgångspunkt i etnologisk forskning.

Etnografi och kulturanalys
Är du intresserad av fältarbete? Under den här kursen presenteras ämnets vetenskapshistoria, forskningsområden, etnografiska metoder samt kulturanalytiska perspektiv och begrepp såsom de tillämpas inom etnologiämnet. Studenterna får öva sig i etnologiskt fältarbete, såsom deltagande observation och tolkningsmetoder.

Likabehandling och normkritik i lärandemiljön
Är du lärarstudent, lärare eller bara intresserad av att få en ökad normmedvetenhet och en ökad pedagogisk kompetens? Kursen är en nätbaserad distanskurs som riktar sig till intresserade av betydelser av normer kring till exempel kön/genus, sexualitet, klass och etnicitet i lärandemiljöer.

 

Hela vårt utbildningsutbud

Du hittar hela vårt utbud av program här!

Du hittar hela vårt utbud av kurser här!