"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-12

Öppet seminarium 21 okt: Challenging Gender Based Violence in the World

NYHET Genusbaserat våld är ett akut problem. I Sverige anmäldes 2007 cirka 20 000 fall av misshandel mot kvinnor där förövaren var en för kvinnan närstående person. I krig används våld och sexuellt våld mot kvinnor på ett systematiskt och planerat sätt.

För att väcka diskussion och sprida kunskap om detta angelägna ämne anordnar Umeå Centrum för Genusstudier (UCGS) ett öppet seminarium i samband med Umeå universitets årshögtid. Medverkar gör forskare från forskargruppen Challenging Violence och två av årets hedersdoktorer. Seminariet avslutas med en paneldiskussion mellan forskare, hedersdoktorer och publik om möjliga vägar till att motverka genusbaserat våld. Moderator för seminariet är Jonas Sjöstedt, ordförande för UCGS styrelse. Prorektor Kjell Jonsson inleder.

Datum: Torsdag 21 oktober
Tid: 15.00 - 17.00
Plats: Aula Nordica
Språk: Engelska

Ingen föranmälan krävs.

Medverkande

Hedersdoktorer:

Gudrun Nordborg, jur.kand, informationschef för Brottsoffermyndigheten. Nordborg har en central roll som kunskapsspridare av forskning om våld mot kvinnor och barn. Med sitt starka engagemang och stora nätverk bland forskare och myndigheter har hon skapat kanaler mellan universitetsvärlden och det omgivande samhället.

Dr Denis Mukwege, gynekolog och förlossningsläkare. Dr. Mukwege har blivit känd över hela världen som förespråkare för fred och mänskliga rättigheter, framför allt i relation till det inbördeskrig pågår i den östra delen av hans hemland Kongo. Han har där riktat strålkastarljuset på det systematiska bruket av massvåldtäkter och sexuell tortyr av kvinnor som används som vapen för att komma åt mineralrika landområden.

Forskare från Challenging Violence, Umeå universitet:

Kerstin Edin, forskarassistent i folkhälsa. Edin forskar om våld i nära relationer, med speciellt fokus på våld mot kvinnor under graviditeten.

Monica Burman, forskarassistent i juridik. Burman forskar bland annat om vilket skydd svensk lag ger till kvinnor som utsatts för våld.

Maria Emmelin, docent, universitetslektor i epidemiologi och folkhälsa. Emmelin har bland annat undersökt sjukvårdens och lokalsamhällets roll för att ta hand om och förebygga våld mot kvinnor, med exempel från Tanzania och Indonesien.

Ann Öhman, docent i folkhälsovetenskap och ledare för Challenging Violence. Ann Öhman studerar genusbaserat våld i Nicaragua, Ecuador och Sverige.

Välkomna!

Redaktör: Elin Andersson