"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-01-12

Öppet seminarium om öppen källkod

NYHET Torsdag den 14 januari hålls ett seminarium för alla intresserad om Open Source eller Öppen källkod på Folkets hus i Umeå. Seminariet ingår i EU-projektet Open Kvarken som vill lyfta fram möjligheterna och utbudet av färdiga program och lösningar med öppen källkod och kostnadsfria licenser.

I en allt stramare ekonomi öppnar öppen källkod för nya möjligheter och vägval som kan bidra till kraftfulla besparingar, eller realisera nya lösningar som inte varit ekonomiskt möjliga att genomföra tidigare på grund av höga licenskostnader.

Institutionen för informatik och Ladokenheten vid Umeå universitet fick tillsammans med Vasa yrkeshögskola under hösten 2008 16,3 miljoner kronor, för ett treårigt projekt om öppen programvara.

Projektet är inriktat på att stödja användning av öppen programvara inom offentlig förvaltning, och att stimulera affärsmodeller med öppen programvara i den privata IT-sektorn. Projektet kommer att bedrivas inom ramen för den sedan tidigare etablerade samverkansgruppen – Open Kvarken.

Ett syfte är att sänka IT-kostnader för kommuner.

– Men även för IT-företagen får nya möjligheter. De slipper höga utvecklingskostnader och kan erbjuda nya tjänster för service, support, kundspecifik utveckling och förvaltning samt drift, förklarar Sören Berglund, chef för Ladokenheten vid Umeå universitet.

– Universitetet kan erbjuda kompetensutveckling, ordna internationella seminarier och delta i forskningssamarbeten inom området Open Source, fortsätter han.

Informationsmöten om projektet hålls på följande orter:

Örnsköldsvik: Arken Konferens, tisdag 13/1, kl. 17.00-ca 19.00, sal Galejan I Umeå: Folkets Hus. onsdag 14/1, kl. 17.00-ca 19.00, sal Rist
Skellefteå: Skeria/Campus, torsdag 15/1, kl. 17.00-ca 19.00, sal C206

Läs mer på http://www.openkvarken.se

Kontaktperson på Umeå universitet: Sören Berglund, enhetschef, Ladokenheten Tel: 090-786 53 56
E-post: soren.berglund@ladok.umu.se

Redaktör: Carina dahlberg