"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-22

Öppnar dörrar mot det nya

NYHET Skärmar som styrs med ögonrörelser och arkitektur som kopplas samman med digitala tekniker kan bli vanligt i framtiden. När de två nya it-professorerna Mikael Wiberg och Daniel Fällman håller installationsföreläsningar öppnas dörrar mot det nya.

När Umeå universitet firar sin årshögtid 2012 blir det tillfälle för 32 nya professorer att hålla sina installationsföreläsningar. Två av professorna, Mikael Wiberg och Daniel Fällman, är knutna till institutionen för informatik och arbetar båda två i gränslandet mellan forskningsvärlden och de utmaningar som företag möter i ett digitaliserat samhälle. I lördags berättade de båda, för en inbjuden allmänhet, om sina pågående forskningsprojekt .

Mikael Wiberg lyfter fram de flöden som alltid varit en grund för varje samhälle. I Umeå var på 1800-talet det kanske viktigaste flödet älven som rinner genom staden. Via vattnet anlände gods och människor och hela staden var i sin arkitektur riktad mot vattnet. Men idag präglas Umeå av andra flöden, betonar Wiberg.

– När vi digitaliserar vårt samhälle uppstår immateriella flöden. It skapar nya kanaler för interaktion, förklarar Mikael Wiberg inför deltagarna under installationsföreläsningen.

Nya marknader

Precis som älven gav upphov till nya affärsmöjligheter när skeppshandeln öppnade upp Umeå för världen uppstår det också nya marknader och affärsmöjligheter med dagens framväxande flödesteknologier, som Wiberg kallar dem.

Godset som förut transporterades till och från Umeå via vattnet som flöde bestod av ofta färdiga produkter. När nu digitaliseringen skapar utrymme för flöden som är immateriella, där internet blir huvudkanalen istället för älven, och där webben öppnar Umeå för världen, kan det leda till att företag tvingas lägga om sin verksamhet. Ett exempel som Wiberg lyfter fram är hur färdiga produkter numera kan ersättas av specifikationer och ritningar som via internet kan ge en tredje part möjlighet att tillverka produkten på annan ort.

– Hur kan man som företag jobba med denna omställning från produkter till idéer? frågar Mikael Wiberg, och ger en mängd exempel ur sin pågående forskning där han tillsammans med andra forskare följer hur städer, arkitektur, arbetsplatser och människors vardagsliv påverkas av de nya flödena.

Interaktionsdesign

Daniel Fällman dröjde vid sin installationsföreläsning vid begreppet interaktionsdesign och hur han som forskare tillsammans med företag inte bara skapar teorier utan också jobbar med designpraktik. Med granskande frågor som Måste det vara så här? och Har inte det här gjorts förut? vill Daniel Fällman att studion Interactive Institute, som han är föreståndare för, ska kunna bryta ny mark kring frågor om hur interaktionen mellan människa och dator kan se ut.

Med exempel från SCA Obbola där Interactive Institute varit med och installerat en skärm som i 3D kan visa hur hela fabriken mår och ett projekt där man kopplar samman ögonstyrning med gester gav Fällman en påtaglig beskrivning av att vi kan förvänta oss stor förändringar i hur interaktionen med datorer kommer att utformas i framtiden.

Redaktör: Mikael Hansson